Udvekslingselever på besøg i november 2022

Alicia og Raúl fra Totana har været udvekslingselever på skolen

Siden den 1. november og frem til torsdag d. 1. december, har vi på skolen haft besøg af de to spanske udvekslingselever, Raúl Belchí Martínez og Alicia Cayuela Morales. Dette besøg er kommet i stand, da vi som skole er med i ERASMUS-projektet. ERASMUS-projektet er et uddannelsesprogram, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, der skal fremme uddannelsessamarbejdet mellem en række EU-lande. Skolen har tidligere, ad flere omgange, haft udvekslingsstuderende i forbindelse med ERASMUS-projektet.

Tidligere i dette skoleår havde vi besøg af underviserne María Jesús Martínez og María Luisa Caride Vázquez, der kommer fra samme skole i Spanien som de to elever, vi netop har sagt adiós til.

Eleverne, Alicia og Raúl, er begge 17 år gamle og kommer fra Totana, der ligger i Murcia-regionen i det sydøstlige Spanien. Til dagligt går de i gymnasiet på IES Juan de la Cierva y Codorníu.

Alicia og Raúl har fulgt undervisningen i en række fag og har således oplevet skolegangen på et dansk gymnasium. Begge har været indkvarteret hos værtsfamilier i henholdsvis Gram og Tønder, så de også har fået et indtryk af den danske kultur og levevis.

I forhold til skolegangen på deres nuværende skole i Spanien så oplevede de gymnasietiden i Danmark som anderledes, men også meget positiv. Den største forskel er ifølge Raúl arbejdsformen:
”Vi er mere vant til, at undervisningen er envejskommunikation, hvor vi hører lærere fortælle, og så sidder vi og tager notater. Man kan sige, at det er lidt ”old school” i forhold til, hvad vi har oplevet her i Tønder. Her har vi fået øjnene mere op for gruppearbejde og par-arbejde, ligesom der er meget mere fokus på at fremlægge ens viden og resultater. Ligeledes er vi i Spanien også lidt bagefter i forhold til at bruge teknologi. Mens vi sidder med blyant og papir, så foregår alt her via computer og moderne teknologi – det har vi lige skullet vænne os til”.

Skolen, de til dagligt er elever på i Spanien, er meget stor, hvilket betyder, at der ikke er den samme nærhed som i Tønder. Alicia fortæller, at de er vant til en anderledes opbygning af dagligdagen:
”Vi går på en meget stor skole, hvor hverdagen har en anden struktur. Vi har lektioner af 2 timer, hvorefter der er pause og så nye lektioner. I pauserne spilles der musik, så det løfter lige stemningen. Typisk er vores skoledag fra klokken 08:00 – 15:15, hvorefter vi som regel har en del lektier. Vores dagligdag på skolen er meget rettet mod, at vi skal fokusere på eksamen, så vi der kan få gode resultater. Nogle af fagene er som i Danmark, fx Engelsk, Matematik og Historie. Men vi har også fag som Statistik, Filosofi og Teknik. Det har været spændende at opleve hverdagen på et dansk gymnasium, som på en del områder adskiller sig fra det, vi er vant til. Det har været lærerigt.”

De to unge mennesker har været glade for opholdet i Danmark, selvom de synes, temperaturen her i landet er lav. Ligeledes er de vant til, at man går mere ud og spiser om aftenen i forhold til, at man i Danmark ofte hygger derhjemme:
”Den danske kultur er lidt anderledes, end vi er vant til. Vi er meget mere ”ude i byen” og spise og være sammen med vores venner. Butikkerne har længere åbningstider, og så bruger vi slet ikke så meget tid på fjernsyn og sociale medier, som tilfældet har været her i Danmark. Vi tager mange gode ting med herfra og glæder os til at komme tilbage til det mildere klima”.