Tom på toppen

I disse dage begynder eleverne igen deres skolegang efter en veloverstået sommerferien. Lige inden sommerferien dimitterede studenterne fra Det Blå Gymnasium Tønder og igen i år var det med flotte resultater. Tidligere 3.a skilte sig dog markant positivt ud fra de øvrige resultater i faget Virksomhedsøkonomi A, hvor Tom Gerlach har været underviser.

Når HHX-eleverne begynder på skolen står der en række nye fag på skemaet, i forhold til de fag som er kendt fra grundskolen. Fag og niveauer er afhængige af, hvilken studieretning som vælges og eleverne i tidligere 3.a havde i tre år bl.a. faget Virksomhedsøkonomi. I Virksomhedsøkonomi arbejder eleverne – som i de øvrige fag på HHX – med relevante og praksisnære emner. Her lærer de at forholde sig til en virksomheds økonomiske situation, og til at vurdere virksomheders økonomiske beslutninger. De får ligeledes et indblik i økonomiske modeller og planer, og lærer at udarbejde budgetter og regnskaber for virksomheder.

Studenterne fra 3.a havde ekstra god grund til at glæde sig over resultaterne i den skriftlige eksamen i faget Virksomhedsøkonomi A -niveau. De har gennem tre år haft Tom Gerlach som underviser og til den afsluttende skriftlige eksamen klarede klassen sig helt fortrinligt, hvor de med et snit på 9.1 var markant højere end landsgennemsnittet og opnåede et af de højeste snit i Danmark. Også sidste år lå Tom med sin studenterklasse over landsgennemsnittet. Her præsterede klassen et snit på 9,7, mod et landsgennemsnit på 6,7!

Det er derfor også en stolt direktør fra Det Blå Gymnasium, der glæder sig over de gode resultater:
”Generelt har vores afgangselever i sommeren 2017 klaret sig rigtig fint. Det er dog en markant positiv præstation, som Tom Gerlach har præsteret med 3.a. Det er et særdeles flot klasseresultat som ligger markant over landsgennemsnittet og der er grund til at rose eleverne og Tom for det imponerende resultat”, siger en glad direktør, Carsten Eriksen.

En af eleverne som gik i 3.a, Silas Nielsen, har været glad for undervisningen og underviseren:
”Undervisningen i Virksomhedsøkonomi i 3.a har været meget varierende lige fra tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser osv. Vores lærer har forventet noget af os, og vi har fået at vide, hvis vi ikke gjorde det godt nok, på en god måde? Han har været god til at få alle med i undervisningen og gennemgå tingene flere gange så alle var med! Jeg tror, at vi har klaret os rigtig godt fordi vi gik i en matematisk klasse med mange timer der omhandlede handel og matematik. Derudover tror jeg helt bestemt også det handlede om disciplin, og at vi gerne ville vise vores værd!”

Det er ikke første gang, at Toms afgangsklasse klarer sig godt. De seneste år har Tom Gerlach med forskellige elevhold præsteret resultater i skriftligt eksamen Virksomhedsøkonomi A, som er særdeles fornemme, og med et gennemsnit markant over landsgennemsnittet. Hovedpersonen selv er meget glad for elevernes præstationer, men hvad er hemmeligheden bag de fornemme resultater:
”At eleverne opnår fine resultater, tror jeg er en kombination af mange ting. Dels er det faglige dygtige elever som kan lide faget. De har arbejdet meget koncentreret med opgaverne. Så har det også en stor betydning, at der har været en god stemning og et godt samspil mellem elever og underviser. Det har måske betydet, at eleverne ikke ville skuffe til eksamen og lige har givet den en ekstra indsats. Vi har trænet opgavetyperne mange gange, så eleverne har opnået en vis sikkerhed i den type opgaver, som kunne komme til eksamen. Det tror jeg har været givtigt for dem”, siger Tom Gerlach.

Ønsker du at komme på en spændende ungdomsuddannelse hos os, kan du kontakte skolen for yderligere informationer – ring på telefon 73 73 40 80.