Studiepraktik for afgangseleverne

Eleverne er begejstrede for studiepraktikken

I sidste uge var alle vores elever i 3.g i studie- eller erhvervspraktik for at blive klogere på, hvad de vil efter studentereksamen til sommer. Studiepraktik er et landsdækkende tilbud fra videregående uddannelser, hvor vores elever kan lære mere om en specifik uddannelse. Det kan gøre dem mere sikker, når de skal vælge, hvad de vil læse efter gymnasiet. Studiepraktik er også en gode måde, at tilegne sig et indblik i studiemiljøet på en videregående uddannelse. Desuden giver studiepraktikken indsigt i studieforløbetet og ikke mindst niveauet i uddannelsen og hvordan studiet foregår.

Studiepraktiktilbuddet er rigtig godt for eleverne, da nogle er uafklarede med deres studievalg, hvorfor de gerne vil have et grundlag for at vælge til eller fra. Andre har måske – næsten – besluttet sig for en bestemt uddannelse, men vil gerne være helt sikre eller forberede sig yderligere til deres kommende uddannelse. Studiepraktikken kan således styrke beslutningsgrundlaget inden eleverne vælger videregående uddannelse.

Vores elever har bl.a. besøgt erhvervsakademiet i for at opleve serviceøkonom, datamatiker eller finansbacheloruddannelserne. Andre har været på universitetet og få mere information om fx HA Erhvervsøkonomi, Economics and Business, Filosofi & Ide´historie, Jura eller Medievidenskab. Ligeledes har vi haft elever på politiuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen. Sidstnævnte var også i praktik som undervisere i tysk på Det Blå Gymnasium Tønder og som lærere på Marieskolen, hvor de skulle følge undervisningen i religion, historie og dansk.

”Jeg kunne godt tænke mig at blive folkeskolelærer. De små elever har det sjovt og har en masse energi i undervisningen,” lyder det fra Josefine efter praktikoplevelsen.
De tre elever har alle tysk baggrund, og de tror på, at tyskundervisningen i både folkeskolen og gymnasiet kan motivere eleverne endnu mere end i dag med den rette tilgang til undervisningen.
”Tysk er for mange elever et lidt kedeligt fag, men der er et stort potentiale i at lave undervisning, der passer til de unge. Fx ture til virksomheder, så man kan bruge sit tysk. Det er meget mere end svær grammatik,” lyder det fra Tristan, der efter praktikken nu selv overvejer at læse til lærer.
Jokim havde også en god oplevelse med praktikken og overvejer nu at blive gymnasielærer i tysk:
”Jeg fik et helt nyt blik på undervisningen. Det var noget andet selv at skulle planlægge og udføre den. Der ligger meget forberedelse bag. Som lærer vil jeg få mulighed for at planlægge undervisning, som jeg selv ville finde spændende og nå langt med de store elever.”
De tre lærerspirer er enige om, at jobbet som lærer er meningsfuldt og vigtigt og også at de i høj grad vil anbefale andre unge at tage i praktik som lærer.
”Vi fik rigtig meget indblik på de tre dage. Det var spædende og en rigtig god oplevelse!”