Spanske gæsteundervisere besøger Det Blå Gymnasium Tønder

María Jesús Martínez & María Luisa Caride Vázquez besøger skolen

I perioden fra den 12. september til 23. september har vi på Det Blå Gymnasium Tønder besøg af to spanske undervisere, María Jesús Martínez & María Luisa Caride Vázquez, som i forbindelse med det europæiske samarbejdsprojekt, ERASMUS, er på efteruddannelse hos os.

ERASMUS-programmet, som er en forkortelse for European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, er et uddannelsesprogram, der har til formål at fremme samarbejdet mellem   uddannelsesinstitutioner i EU’s medlemslande og ligeledes styrke den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder, så institutionerne opnår ny viden og kendskab til ‘best practice’ inden for skolesektoren i Europa.

En af vores undervisere, Gitte Lyse Gjesing, har for år tilbage lært María Jesús Martínez at kende fra et uddannelsesophold i Spanien. Bekendtskabet fra universitetet i Granada har været startskuddet til, at Det Blå Gymnasium Tønder er blevet involveret i ERASMUS-programmet. Besøget skulle være afviklet tidligere, men på grund af Covid19 er det først blevet muligt at gennemføre det nu.

Imponeret af dagligdagen på skolen
María Jesús Martínez er begejstret over muligheden for at undervise vores elever:
”For det første er det nogle fantastiske faciliteter, I har på skolen – jeres elever er heldige! Vi har mødt utrolig stor imødekommenhed – både hos alle ansatte og de elever, som vi har arbejdet med. Vi føler os virkelig velkomne!
Denne udveksling er en super mulighed for os. Vi kommer til at undervise unge i spansk, som ikke er født og opvokset i Spanien. Det viser os problemstillingerne i det spanske sprog – hvor er det besværligt? Samtidig oplever vi unge fra Danmark fortælle om Spanien – på spansk. Vi møder de unge i deres dagligdag og får spurgt ind til mange forskellige ting, samtidig med at vi får et indblik i ungdomskulturen i Danmark. Det er meget spændende!”

Dermed er det ikke ”kun” i undervisningssituationerne, vores to gæstelærere synes, det er interessant at være i Danmark:
”Vi er her også for at opnå et større kendskab til det danske skolesystem. Hvordan undervises der i Danmark, og hvordan er læringsprocesserne? Vi oplever Det Blå Gymnasium Tønder som en skole, hvor dagligdagen er godt organiseret, og hvor arbejdsformen er anderledes end den, vi oplever i Spanien. Ideen med et oplæg på klassen, efterfulgt af pararbejde/gruppearbejde, hvor der diskuteres med hinanden og underviseren, afsluttende med fremlæggelse på klassen, er imponerende effektivt. Her ser vi elever, der er gode til at argumentere, og som fordyber sig i forskellige problemstillinger. Samtidig ser vi, at de unge er både kreative og innovative, ligesom deres måde at samarbejde og organisere på imponerer os”, siger María Jesús Martínez, der selv har lært nogle få danske gloser, og som synes den sønderjyske dialekt er ”outstanding”.

Medbestemmelse og projektorienteret
Vores to spanske besøgende har hæftet sig ved mange ting i det danske uddannelsessystem og den måde, hvorpå vores elever lærer. Et af de områder, som de flere gange nævner, er studiemiljøet og den ro, der er, trods arbejdsformen, hvor en del elever sidder uden for klasselokalet:
”Når vi er i Spanien, så er der mere ”party” over dagligdagen. Der er altid musik i højttalerne i pauserne, og vores tilgang til opgaverne er noget anderledes end her i Danmark. Fx oplever vi, at danske elever i højere grad har medbestemmelse i forhold til, hvilke områder og opgaver, der skal arbejdes med. Det vil vi tage med retur, da vi oplever, at det er motiverende for eleverne på Det Blå Gymnasium, når der arbejdes med deres interesseområder! Vi ser, der er succes med korte projekter, hvor eleverne arbejder med opgaver fra ”dagligdagen”. I flere fag har vi oplevet, at der bliver arbejdet med problemstillinger fra de unges hverdag, eller som de har set i Nyhederne. Det virker som en ekstra motivationsfaktor, og her er de virkelig  engagerede og bliver kritiske i deres tilgang til problemstillingerne.”


Frihed for underviserne

Vores undervisere har faglige områder, som eleverne skal gennemgå, men vores spanske veninder hæfter sig ved måden, hvorpå emnerne bliver præsenteret af vores undervisere:
”Vi oplever, at underviserne har friheden til at planlægge forløbene, og at de præsenterer problemstillingerne og opgaver på en måde, så de unge bliver motiveret. Det er meget interessant at se denne tilgang. Eleverne, vi har besøgt i klasserne, er ”open mindet” og meget motiverede for læring. Samtidig har vi – specielt i engelskundervisningen – oplevet, at danske elever har et meget højt niveau, sammenlignet med jævnaldrende fra Spanien. Specielt i ”erhvervsengelsk”, hvor der har været cases, der relaterer sig til virksomheder og internationale samarbejder, havde eleverne et stort ordforråd og en stor viden.”

Fritidsjob for elever er en ny verden
Ud over at María Jesús Martínez og María Luisa Caride Vázquez har fulgt undervisningen og talt med underviserne, så har de også haft lejlighed til at tale med nogle af vores elever. Og her falder én ting i øjnene: Elevernes høje aktivitetsniveau i fritiden.
”Vi oplever, at danske unge har travlt. Ud over at de bruger tid på skolegang og lektier, så er kulturen også, at man har et eller flere fritidsjobs. Set i forhold til undervisningen på Det Blå Gymnasium så oplever vi, at eleverne bruger eksempler fra deres fritidsjob i undervisningen – og omvendt kan bruge nogle af de ting, de lærer i skolen på deres fritidsjob. Det er godt, at eleverne lærer at være på arbejdsmarkedet og ikke mindst, at de lærer, at man skal tjene nogle penge og ”passe på” pengene.”

Tønder som by
María Jesús og María Luisa bor under opholdet i Tønder. En by, de er fascinerede af, men som også virker meget stille på dem:
”Tønder er smuk, og omgivelserne er skønne – selvom det er lidt koldt 😊Her er flot og fladt! Vi oplever, at der er meget stille, og om aftenen er der ikke så mange mennesker ude, som tilfældet er i vores hjemby. I Spanien er der en helt anden kultur for at gå ud om aftenen, mens man her i Tønder er mere hjemme. Vi har mødt stor imødekommenhed hos alle, og de lokale er glade for området.”

Udviklende og muligheder for øget samarbejde
I den kommende uge skal María Jesús og María Luisa fortsætte med at følge undervisningen på skolen, og der arbejdes på at udbygge samarbejdet mellem deres daglige skole og Det Blå Gymnasium Tønder. Det kunne fx være, at elever fra de to skoler tager på udveksling, eller at vores undervisere får muligheden for at hente ny inspiration via et besøg i Spanien.

Udsyn og udvikling er godt, og det er meget inspirerende at høre deres iagttagelser og de forskelle, som er mellem at være elev på Det Blå Gymnasium og på deres skole i Murcia.

Vi håber at kunne bidrage til et givtigt ophold og ser frem til at udbygge det internationale samarbejde.

Hasta la próxima vez!