Skolen er godkendt til at udbyde og gennemføre DSD 1 PRO

Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde

Mulighed for at tilegne sig Deutsches Sprachdiplom 1 PRO

Som den første handelsskole i Skandinavien er Det Blå Gymnasium Tønder blevet godkendt til at udbyde og gennemføre tysk sprogdiplom (Deutsches Sprachdiplom 1 PRO). DSD 1 PRO er et erhvervsrelateret sprogdiplom, der giver eleverne adgang til tyske ”Studiekollegier”. Derudover er det en super ekstra kvalifikation til at dokumentere erhvervsrelaterede tyskkundskaber. Skolens direktør, Carsten Uggerholt Eriksen, glæder sig over godkendelsen:
”Vi har længe haft fokus på at prioritere samarbejdet på tværs af den dansk/tyske grænse. Her ligger der rigtig mange muligheder, og fremadrettet tror vi på, at samarbejdet på tværs af grænsen vil blive endnu mere attraktivt for alle parter. Det er dejligt med denne anerkendelse af vores arbejde med tyskundervisningen og de tyske virksomhedssamarbejder. Nu får vi muligheden for at tilbyde vores elever en eksamen i det tyske sprogdiplom.
Med dette initiativ åbnes yderligere en række uddannelsesmuligheder for de unge som vælger en HHX-eksamen på Det Blå Gymnasium Tønder. Vi er et moderne gymnasium med international perspektiv, og det er derfor glædeligt, at vi kan sætte trumf på med dette sprogdiplom.”,
slutter direktør Carsten Uggerholt Eriksen.

Gerd Diercksen er sammen med Anette Okholm, de to undervisere, der er tilknyttet projektet. Også her er der glæde over godkendelsen:
”Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kulturministerkonferenz” er en i Tyskland anerkendt sprogprøve, som foregår i udlandet. Det er et stærkt tiltag, at vi som skole kan levere tysksproget undervisning efter en international standard. Eleverne modtager tyskundervisning på højt niveau og denne afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Eleverne modtager fremadrettet efter deres eksamen  ”DSD Pro – Diplom”. Således styrker Det Blå Gymnasium Tønder ikke bare tyskundervisningen – men ligeledes skolens i forvejen stærke internationale dimension”, udtaler lektor Gerd Diercksen

Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde bl.a. med Den Internationale Studieretning. På denne studieretning samarbejder skolen med en række store, danske internationale virksomheder, som eleverne besøger på studierejser i bl.a. Kina, USA, Holland og Storbritannien. Derfor er sprogfagene også vigtige på HHX, hvor alle elever har engelsk på A-niveau. For de elever som ønsker at supplere engelskfaget yderligere, har skolen tilbud om undervisning, der forbereder elever til at tage et Cambridge English-certifikat. Hvis man gennemfører forløbet, så får man et Cambridge-certifikat som beviser, at man er sprogligt kvalificeret på et højt niveau. Samtidig giver det adgang til at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede videregående uddannelser rundt om i verden.

På billedet ses:
Gerd Diercksen, Maria Jessen Thaysen, Anette Okholm, Mia Petersen, Kristian Svendsen, Adis Heremic og Martin Dethlefsen