Projekt Uddannelse og Bildung i grænseregionen

Kick off konference af tyskprojektet "Uddannelse og Bildung i grænseregionen"

På Det Blå Gymnasium Tønder var der i dag kick-off konference af tyskprojektet ”Uddannelse og Bildung i grænseregionen”. Projektet er et netværksprojekt, som er organiseret af et konsortium fra kommunerne i Tønder, Sønderborg og Aabenraa, hvor det er Det Blå Gymnasium Tønder som er Leadschool. Projektkoordinator er Anette Okholm fra Det Blå Gymnasium Tønder.

Projektets formål er at fremme viden og færdigheder i tysk hos de unge og deres undervisere i Region Syddanmark. Projektet vil samtidig udvikle/styrke læringsmålsprogression mellem skoletyperne. Det praksisnære er et vigtigt element i projektet, og derfor vil Erhvervslivet og uddannelses- og kulturinstitutioner nord og syd for grænsen blive involveret. Dette vil helt sikkert også øge motivationen hos de unge og deres undervisere.

Projektets primære målgruppe er dels eleverne på partnerskolerne og dels undervisere på samme. Men også elever og undervisere på skolerne syd for grænsen samt virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner i grænseregionen bliver involveret. Derfor vil mange elever og undervisere blive inddraget i projektet. Dertil kommer et stort antal eksterne partnere.

Ved dagens kick off arrangement var det Uddannelseschef Palle Guldbrandsen der bød velkommen og gennemgik dagens program. Et program der bød på forskellige indlæg:
”Dagens program er meget symptomatisk for hele projekt – vi vil skabe netværk mellem undervisere på gymnasier og folkeskoler, mellem gymnasierne i grænseregionen og de videregående uddannelser nord og syd for grænsen og mellem skolerne og erhvervslivet på begge sider af grænsen.”

Der var i formiddagens program forskellige indlæg. Disse var bl.a. fra formanden for Region Syddanmarks Udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft Tage Petersen.
Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, der fortalte om strategien med tysk i Tønder Kommune.
Eksportkonsulent Carsten Borg, House of Exporters, Tønder gennemgik muligheder og udfordringer i dansk/tysk samarbejde belyst fra dansk side, mens afdelingschef og projektleder Mette Lorentzen, IHK Flensburg, belyste tilsvarende emne fra tysk side.

Eftermiddagen bød på forskellige workshops, bl.a. omkring elev-til-elev undervisning,

Et spændende projekt som Palle Guldbrandsen glæder sig til at få skudt i gang:
”Der er tale om et meget ambitiøst projekt – som alligevel har et meget simpelt formål, nemlig at styrke de unges tyskkompetencer i bred forstand. Men for at opnå det mål, så vil vi sætte en række forskellige initiativer i gang de næste 2½ år og forsøge at koordinere dette projekt med andre gode initiativer, som allerede er i gang eller er lige på trapperne, som har til formål at styrke de dansk – tyske relationer på forskellig vis. Vores ambition er således at udnytte vores ressourcer her i grænseregionen bedst muligt.”