Overrækkelse af sprogdiplom

26 elever modtog i dag deres synlige bevis for gennemførslen af Deutsches Sprachdiplom 1 PRO

26 elever fra HHX & EUX Business på Det Blå Gymnasium Tønder, fik i dag overrakt deres diplom for gennemførslen af Deutsches Sprach Diplom 1 Pro (DSD1 Pro).

DSD 1 PRO er et erhvervsrelateret sprogdiplom i tysk, og er en i Tyskland anerkendt sprogprøve, som foregår i udlandet – altså undervisning efter en international standard. Eleverne modtager tyskundervisning på højt niveau og denne afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve.
Eleverne modtog i dag deres synlige bevis for bestået eksamen. Det er således en super ekstra kvalifikation til at dokumentere erhvervsrelaterede tyskkundskaber.

Det er Jannie Elgaard og Anette Okholm, der har undervist eleverne og de to overrakte i dag – sammen med uddannelseschef Ole Dalsgaard, diplomerne til de 26 elever.
Lektor Anette Okholm er glad for den store interesse for DSD1 Pro:
”For de elever som gennemfører DSD 1 PRO på Det Blå Gymnasium Tønder åbnes yderligere en række uddannelsesmuligheder. Eleverne har vist et vist niveau i tysk og samtidig gennemført mere erhvervsrettet tyskundervisning, som er målrettet arbejdsmarkedet. Det Blå Gymnasium Tønder er 1 af kun 3 skoler i Danmark, hvor det er muligt at tage dette erhvervsrettede forløb i tysk og vores elever står dermed med nogle kompetencer, som mange andre ikke har.  Det Blå Gymnasium Tønder har fokus på at gøre deres elever kompetente til arbejdsmarkedet- også det internationale, og her er tyskkompetencer en væsentlig fordel”.