Overrækkelse af sprachdiplom

Elever fik overrakt diplom for bestået sprogcertifikat i tysk

Den 30. september afsluttede vi forløbet med Deutsche Sprachdiplom PRO 1. Elever fik overrakt et diplom som synlig bevis på, at have gennemført sprogcertifikat i tysk. Samtidig fejrede vi, at Jannie Elgaard er blevet certificeret censor i sprachdiplom.

Skolen har fokus på at prioritere samarbejdet på tværs af den dansk/tyske grænse. Her ligger der rigtig mange muligheder, og derfor er det attraktivt for alle parter, at kunne udbyde denne mulighed.  For de elever som gennemfører DSD 1 PRO på Det Blå Gymnasium Tønder åbnes yderligere en række uddannelsesmuligheder, og dette tilbud passer perfekt ind i vores profil som et moderne gymnasium med international perspektiv.

Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde bl.a. med Den Internationale Studieretning. På denne studieretning samarbejder skolen med en række store, danske internationale virksomheder, som eleverne besøger på studierejser i bl.a. Kina, USA, Holland og Storbritannien. Derfor er sprogfagene også vigtige på HHX, og for de elever som ønsker at supplere sprogfagene yderligere, har skolen tilbud om undervisning, der forbereder elever til at tage et sprogcertifikat i engelsk, tysk eller spansk.