Vi starter nyt hold med Den Grundlæggende Lederuddannelse den 11. april 2023.


Arbejder du nu som leder, mellemleder eller teamleder – eller har et ønske om det i fremtiden – så giver Den Grundlæggende Lederuddannelse et godt grundlag. I forløbet lærer du gennem teori og mange praktiske øvelser, hvad god ledelse er. Ligeledes kommer du til at arbejde med emner som konflikthåndtering, kommunikation og mødeledelse.

Der er fokus på lederroller, ledelsesstil og ledelsesmetoder, samt praktiske forløb med coaching, motivation, samarbejde og trivsel.

Mere information

Læs mere om Den Grundlæggende Lederuddannelse

Få mere information om Den Grundlæggende Lederuddannelse ved at kontakte Heidi Borg på telefon 73 73 40 83

Tais Paulsen er indehaver af Paulsen Solutions i Skærbæk, og han var med på det seneste GLU-hold. Tais er en enormt engageret ung iværksætter, og han vil gerne have en ”finger på pulsen” i alle dele af hans virksomhed. Efterhånden som der er kommet flere opgaver og flere ansatte, så har det været en udfordring for Tais, og derfor tilmeldte han sig GLU:
”Jeg brænder så meget for, at vi gør tingene godt i min virksomhed – det er en vigtig grundsten. Jeg har derfor haft enormt svært ved ikke at være med i ALT!
På GLU har Arent virkelig haft fokus på, at vi som ledere bliver dygtigere til AT LEDE. Det har været enormt givtigt og jeg er med GLU-forløbet blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg skal være leder, og hvordan jeg mere målrettet arbejder med det. Hvordan jeg i højere grad kan/skal overlade et ansvar til mine ansatte og fortsat være inspirator i forhold til medarbejderne.
Vi har på GLU arbejdet meget med at kombinere medarbejdernes trivsel og faglige udvikling, samtidig med at forretningen skal fungere og gerne vækste, det har været meget spændende at arbejde med. Ligeledes har vi været i dybden med analytisk personkarakteristik, hvilket har givet mig enormt meget viden i forhold til mit personale og den mere individuelle ledelse.”