Corona information - opdateret 28.10.2020

På denne side, vil vi forsøge at holde elever, forældre og andre interessenter opdateret med corona situationen på skolen

Opdateret 28. oktober 2020

Opdateret onsdag den 28. oktober 2020

Når du er på skolen, så skal man bære mundbind, når man bevæger sig rundt eller står på skolens gange og fællesområder.

Desuden henstiller skolen til, at elever ikke er vært for eller deltager i private fester.

 

Generel information og retningslinjer på skoleområdet findes på følgende link:
https://www.uvm.dk/uvm-dk/Aktuelt/I-fokus/Information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Indsatser på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole
Forebyggende indsats på skolen:

  • Spritstationer centrale steder på skolen
  • Lærerne medbringer sprit således at hver lektion starter med at alles hænder er afsprittede
  • Eleverne anvender anviste indgange
  • Eleverne anvender anviste toiletter
  • Løbende gennemgang i klasserne af gode vaner for at forhindre smittespredning, herunder at holde afstand og ikke at være sammen på tværs af klasserne

Ved smittetilfælde:
Skolen bistår den smittede med at opspore nære kontakter som defineret af sundhedsmyndighederne LINK: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

(og evt. rapporten https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75)

Skolen vurderer ved hvert tilfælde om den pågældende klasse skal modtage virtuel undervisning eller om det udelukkende er nære kontakter der isoleres

Spørgsmål

Er der spørgsmål om corona situationen og skolens retningslinjer, er man naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 73 73 40 80