Ønsker du optagelse hos os

Du kan stadig nå at starte på en uddannelse hos os i skolenåret 2018/2019

Ønsker du optagelse hos os

Hvis du ønsker at starte på en af vore ungdomsuddannelser, kan du blot kontakte den vejleder som har “studievejledervagt”. Vi har skolestart for nye elever i august måned. EUD & EUX Business begynder den 8. august, mens HHX eleverne starter den 13. august.