Gerd Diercksen (GD)

Gerd Diercksen (GD)

Gerd Diercksen

Historie, Tysk, Samfundsfag, Idéhistorie og Organisation (HHX, HTX) gd@toha.dk

Velkommen til min profil

Underviser i:
Historie, tysk, idehistorie, samfundsfag, organisation

Ansvarsområder:
DSD Pro 1
Faggruppeleder (tysk)

Uddannelse:
Cand.mag. historie og tysk