Kommunikation og konflikthåndtering

for dig, der ønsker enkle redskaber til bedre kommunikation og håndtering af konflikter...

Dit kursusudbytte

Kurset er for dig, der ønsker enkle redskaber og teknikker til håndtering af konflikter. Du lærer om kommunikation og det psykologiske spil mellem mennesker. Du får en bedre forståelse for både din egen og andres situation – og bliver derfor i stand til at tackle andre mennesker på en hensigtsmæssig måde. Med god kommunikation og redskaber til konflikthåndtering kan du være med til at fremme samarbejdet, skabe motivation og trivsel på arbejdspladsen.

Kort om faget

Kurset er praksisorienteret, og du lærer at anvende den rette kommunikation og adfærd i konfliktsituationer. Vi ser på forskellen mellem konfliktfremmende og konfliktdæmpende adfærd. Vi træner samtaleteknik, og du lærer om menneskers forskellige roller og personlige motiver. Kurset foregår over 3 dage.

Tid og sted

Kurset afvikles over 3 dage på Campus Tønder.

Økonomi

Pris for dig, der er ufaglært/faglært: Kr. 354,00
Pris for dig, der har en videregående uddannelse: Kr. 1.981,00

Tilskudsmuligheder:
VEU-/løntabsgodtgørelse: Kr. 860,00 pr. dag, hvis du er ufaglært/faglært.
Befordringstilskud: Kr. 0,97 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!

Fag

AMU-fag: 44853.

Faget udbydes i samarbejde med Tradium, Randers.

Praktisk information

Kurset gennemføres ved min. 10 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Tilmelding

Vi har pt. ikke sat datoer på et nyt forløb, men ring til os på tlf. 7373 4085 eller 7373 4089, hvis du er interesseret i kurset. Så noterer vi dit navn og kontakter dig, når vi har fastlagt nye datoer.

Arent Michael Jensen

Underviser