Uddannelse bygger på praktiske øvelser og teoretiske oplæg.

Anvende nye ledelsesværktøjer, og arbejd med coachingaktiviteter.

Dit kursusudbytte

Bliv inspireret til at anvende nye ledelsesværktøjer, og arbejd med coachingaktiviteter på det operationelle niveau. Du skal arbejde med opbygning og aktiv deltagelse i projekter. Du vil ligeledes beskæftige dig med områder i innovationsprocessen til udvikling af nye forretningsområder og vurdering af nuværende aktiviteter. Uddannelsen er for dig der ønsker at styrke dine lederevner. Du fortsætter læringsmiljøet fra den Grundlæggende Leder Uddannelse, med en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Hent vores brochure om vores grundlæggende lederuddannelse:

Uddannelsen støtter dine ambitioner om at styrke dine lederevner. Du fortsætter læringsmiljøet fra den Grundlæggende Leder Uddannelse.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er praksisorienteret, og vi lægger vægt på, at du får en række værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge i din hverdag.

Uddannelsen foregår over 10 dage, som er fordelt over en periode på ca. 5 måneder.

Indhold:
• Coaching som ledelsesværktøj – planlægning og igangsætning af aktiviteter (AMU fag 44633)
• Lederens projektplanlægning – opbygning og deltagelse i projekter (AMU fag 40593)
• Innovation – viden om innovationsprocessen samt udvikling af forretningen (AMU fag 47845)
• Personale jura – ansættelseskontrakter og personale håndbog (AMU fag 40408)

Tid, sted og økonomi

Vi arbejder på et udbud i foråret 2022.

Økonomi:Der vil være mulighed for løntabsgodtgørelse for ufaglærte/faglærte samt mulighed for tilskud fra kompetencefonde.

Kr. 1.506,- (ufaglærte/faglærte)
Kr. 5.225,- (videregående uddannelse)

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!

Undervisningen finder alle dage sted fra kl. 08:00 – 15:30 på Tønder Handelsskole/Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.

Vi opretter løbende nye hold, så ring eller skriv for yderligere oplysninger om opstart.
Kurset gennemføres ved min. 14 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.
Hvert modul afslutetes med en test.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Tilskudsmuligheder:
I 2021 er satsen for VEU-godtgørelse 120,54 kr. pr. time (4.460 kr. pr. uge). Det svarer til 100 % af dagpengesatsen.
Befordringstilskud: Kr. 0,95 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig kurset ved at ringe til mig på tlf. 7373 4083.
Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.

Heidi Borg – Kursussekretær

Kontakt os for yderligere information.