Uddannelse bygger på praktiske øvelser og teoretiske oplæg.

For dig, der vil udvikle dig som leder.

Dit kursusudbytte

Uddannelsen er for dig der ønsker at styrke dine lederevner, her i en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Uddannelsen indledes med strategier for forskellige typer af samtaler – også de svære, herunder kommunikationsteknikker og det at kunne give en konstruktiv feedback. Sygemeldinger på grund af stress kan forebygges. På uddannelsen lærer du om værktøjerne dertil, herunder aflæsning af signaler og gennemførelse af trivselsundersøgelser. Uddannelsen afsluttes med emnet personalejura, herunder opgaveløsninger fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Uddannelsen støtter dine ambitioner om at styrke dine lederevner. Du fortsætter læringsmiljøet fra den Grundlæggende Leder Uddannelse.

Uddrag af indhold:
Kommunikation og feedback – både i mødesituationer og i den svære samtale
Værktøjer til forebyggelse af stress
Personalejura

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er praksisorienteret, og vi lægger vægt på, at du får en række værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge i din hverdag.

Download brochure her

Tid, sted og økonomi

Uddannelsen foregår over 6 dage:

Modul 1: den 21. april
Modul 2: den 31. maj og 1. juni
Modul 3: den 1. og 2. september
Modul 4: den 3. oktober

Økonomi:Der vil være mulighed for løntabsgodtgørelse for ufaglærte/faglærte samt mulighed for tilskud fra kompetencefonde.

Kr. 832,- (ufaglærte/faglærte)
Kr. 3.981,- (videregående uddannelse)

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!

Undervisningen finder alle dage sted fra kl. 08:00 – 15:30 på Tønder Handelsskole/Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.

Vi opretter løbende nye hold, så ring eller skriv for yderligere oplysninger om opstart.
Kurset gennemføres ved min. 14 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.
Hvert modul afslutetes med en test.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Tilskudsmuligheder:

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen, og du kan få godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.

I 2022 er satsen for VEU-godtgørelse 120,68 kr. pr. time (4.465 kr. pr. uge).

Satsen i 2022 for befordringstilskud er 0,99 kr. pr. kilometer.

Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig kurset ved at ringe til mig på tlf. 7373 4083.
Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.

Heidi Borg – Kursussekretær

Kontakt os for yderligere information.