Tysk

for dig, der kan forstå en del tysk, men gerne vil være bedre til at udtrykke dig korrekt...

Dit kursusudbytte

Kurset er for dig, der kan forstå en del tysk og også kan gøre dig forståelig på tysk, men gerne vil blive bedre til at udtrykke dig korrekt. Du kommer til at arbejde med kommunikation og samtaleteknik, og du vil få en større forståelse for tysk sprog og kultur.
Målet er, at du efter kurset kan anvende tysk i kommunikative situationer i forhold til kunder og andre samarbejdspartnere - og dermed er i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner tilfredsstillende.

Hent vores brochure om sproget Tysk her:

Du kommer til at arbejde med kommunikation og samtaleteknik, og du vil få en større forståelse for sprog og kultur.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurset ved at ringe til os på tlf. 73734083 eller 73734080.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

Kort om tysk

På kurset arbejder vi med dialogøvelser for at udvide dit ordforråd. Vi arbejder med sprogbrug samt faste udtryk og vendinger, du med fordel kan benytte dig af i en samtale. Vi gennemgår tysk sætningsopbygning og træner hensigtsmæssige kommunikationsstrategier. Derudover har vi fokus på tysk kultur og tyske samfundsforhold.

Tid og sted

Kurset gennemføres ved min. 10 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.

Undervisningen finder alle dage sted fra kl. 08:00 - 11:15 på Tønder Handelsskole/Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Der undervises i AMU-fag: 44978, faget udbydes i samarbejde med BCSyd, Sønderborg.

Økonomi

Pris for dig, der er ufaglært/faglært: Kr. 950,00
Pris for dig, der har en videregående uddannelse: Kr. 2.670,00

Tilskudsmuligheder:
VEU-/løntabsgodtgørelse: Kr. 860,00 pr. dag, hvis du er ufaglært/faglært.
Befordringstilskud: Kr. 0,97 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!