Engelsk

for dig, der godt kan begå dig på engelsk, men ønsker at få et mere nuanceret ordforråd...

Dit kursusudbytte

Kurset er for dig, der kan begå dig på engelsk, men gerne vil have et mere varieret ordforråd. Du kommer til at arbejde med både mundtlig og skriftlig kommunikation, der kan støtte dig i din jobfunktion. Vi træner samtaleteknik, og du vil få en større forståelse for kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande.
Målet er, at du efter kurset kan udføre dine daglige arbejdsfunktioner på tilfredsstillende vis - både i forhold til kunder og andre samarbejdspartnere.

Hent vores brochure om sproget Engelsk her:

Du kommer til at arbejde med kommunikation og samtaleteknik, og du vil få en større forståelse for sprog og kultur.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurset ved at ringe til os på tlf. 73734083 eller 73734080.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.

Kort om engelsk

På kurset arbejder vi med dialogøvelser for at udvide dit ordforråd. Vi arbejder med sprogbrug samt faste udtryk og vendinger, du med fordel kan benytte dig af i en samtale. Vi træner hensigtsmæssige kommunikationsstrategier og inddrager grammatikken, så du også bliver bedre til skriftlig kommunikation. Derudover har vi fokus på kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.
Kurset foregår over 10 formiddage, som er fordelt over 10 uger.

Tid og sted

Kurset gennemføres ved min. 10 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.

Undervisningen vil finde alle dage sted fra kl. 08:00 - 11:15 på Tønder Handelsskole/Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Der undervises i AMU-fag: 44978 - faget udbydes i samarbejde med BCSyd, Sønderborg.

Økonomi

Pris for dig, der er ufaglært/faglært: Kr. 950,00
Pris for dig, der har en videregående uddannelse: Kr. 2.670,00

Tilskudsmuligheder:
VEU-/løntabsgodtgørelse: Kr. 860,00 pr. dag, hvis du er ufaglært/faglært.
Befordringstilskud: Kr. 0,97 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!