Sprogkurser

Vil du være bedre til at kommunikere på et fremmedsprog?
Få et mere nuanceret ordforråd.

Kursus beskrivelse

Målet er, at du efter kurset kan anvende sproget i kommunikative situationer i forhold til kunder og andre samarbejdspartnere - og dermed er i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner tilfredsstillende.

Vælg det sprog du er interesseret i nedenfor: