Grundlæggende Leder Uddannelse (GLU)

for dig, der arbejder som leder eller mellemleder - eller har et ønske om det i fremtiden...

Dit kursusudbytte

På uddannelsen får du praktiske redskaber til kommunikation, konflikthåndtering og teambuilding. Du får indsigt i din egen ledelsesstil og bliver bevidst om lederroller og ledelsesmetoder. Du lærer, hvordan man tackler forskellige persontyper, og hvordan man bedst coacher og motiverer sine kolleger og ansatte. Alt sammen for at skabe bedre trivsel og samarbejde - til gavn for både den enkelte og virksomhedens "bundlinje".

Hent vores brochure om vores grundlæggende lederuddannelse

Gennem teori og mange praktiske øvelser lærer du, hvad god ledelse er.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen ved at ringe til os på tlf. 73734083 eller 73734080.

Se nedenfor for datoer i 2019 og kontakt os for yderligere information.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen er praksisorienteret, og vi lægger vægt på, at du får en række værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge i din hverdag.

Uddannelsen foregår over 13 dage, som er fordelt over en periode på 4 måneder.

Gennem en blanding af teori og praktiske øvelser lærer du, hvad god ledelse er, og hvordan du håndterer de udfordringer, du dagligt bliver stillet over for som leder.

Tid og sted

Datoer for næste forløb forår 2019:
* 15. - 17. januar 2019
* 20. - 22. februar 2019
* 8. - 9. april 2019
* 9. - 10. maj 2019
* 12. - 14. juni 2019

Uddannelsen er sammensat af følgende AMU-fag:
47753, 47751, 47754, 47752, 47755, 47750, og udbydes i samarbejde med BCSyd, Sønderborg.

Undervisningen finder alle dage sted fra kl. 08:00 - 15:30 på Tønder Handelsskole/Campus Tønder, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.

Vi opretter løbende nye hold, så ring eller skriv for yderligere oplysninger om opstart.
Kurset gennemføres ved min. 10 tilmeldinger, og du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.
Vi byder på gratis kaffe/te/vand i kursuslokalet.
Mad og øvrige drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Økonomi

Pris for dig, der er ufaglært/faglært: Kr. 2.470,00
Pris for dig, der har en videregående uddannelse: Kr. 7.724,00

Tilskudsmuligheder:
VEU-/løntabsgodtgørelse: Kr. 860,00 pr. dag, hvis du er ufaglært/faglært.
Befordringstilskud: Kr. 0,97 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!