IT værkstedet

IT værkstedet er en fleksibel og spændende måde at tage en uddannelse på.
Nybegynder og avanceret.

Dit kursusudbytte

Vores IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre en uddannelse på: Du arbejder selvstændigt og i dit eget tempo med det udleverede kursusmateriale. Der er ikke tavleundervisning, men der er en instruktør tilstede, som tager udgangspunkt i netop dit niveau og dine ønsker. Instruktøren giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har behov for det.
Du er sammen med andre kursister, som kan arbejde med andre moduler end dig. Det giver mulighed for at se, hvad der ellers findes af spændende moduler, og få inspiration til ny læring.
Vi beskæftiger os primært med Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote og MS Project.
Du har også mulighed for at lære blindskrift.

Hent vores brochure om IT værkstedet her:

Vi tilbyder over 50 forskellige moduler med sværhedsgrader fra nybegynder til meget avanceret.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores IT værksted ved at ringe til os på tlf. 73734083.

Er du ledig, skal tilmeldingen foregå via jobcenter eller A-kasse.

Men kontakt os gerne for råd og vejledning.

 

Der er mange gode grunde til at vælge vort IT værksted:

* Du arbejder i dit eget tempo og ud fra dine egne behov og ønsker
* IT værkstedet er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 08:00 – 15:30
* Du kan vælge mellem over 50 forskellige kursusmoduler – fra begynder til avanceret niveau
* En instruktør giver dig tips og vejledning, når du har brug for hjælp
* Vort kontor yder praktisk hjælp til tilmelding, ansøgning om VEU-godtgørelse (løntabsrefusion) m.v.

Tid og sted

IT-kurser afvikles hver tirsdag, onsdag og torsdag, alle dage fra kl. 08:00 - 15:30.
Du vælger selv, hvilke dage, du vil på kursus.
Vi holder dog lukket i forbindelse med skolernes ferieuger.

Du vil inden kursusstart modtage et brev med information om parkering, indgang og kursuslokale.
Mad og drikkevarer kan købes i kantinen, men du er også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikke.

Økonomi - 2018 priser

Pris for dig, der er ufaglært/faglært: Kr. 118,00 - 190,00 pr. dag (afhængig af fag)
Pris for dig, der har en videregående uddannelse: Kr. 595,00 - 750,00 pr. dag (afhængig af fag).

Tilskudsmuligheder:
VEU-/løntabsgodtgørelse: Kr. 860,00 pr. dag, hvis du er ufaglært/faglært.
Befordringstilskud: Kr. 0,97 pr. kilometer for den del, der ligger ud over 24 km pr. dag. Gælder for dig, der er ufaglært/faglært.
Herudover er der mulighed for at søge om tilskud fra kompetencefonde.

På kursuskontoret vejleder og hjælper vi gerne med ansøgning om tilskud!