Jobdating

Torsdag den 10. marts var der succesfuld jobdating på skolen

Torsdag den 10. marts 2022 havde vi et succesfuld arrangement som fortrinsvis var for vores elever på EUD & EUX Business. Eleverne skulle “jobdate” en række forskellige virksomheder, som havde givet tilsagn om at deltage i arrangementet. Vores elever har i en periode arbejdet med temaet jobsøgning, og lært om processen med at finde ledige elevstillinger, skrive ansøgning og gå til jobsamtalen. I dag var det så 3.step – nemlig “jobsamtalen”. Eleverne fik lov til at være på hjemmebane, og her møde repræsentanterne for de virksomheder, som måske bliver vores elevers fremtidige arbejdsplads.

Dagen startede med en en præsentationsrunde, hvor medarbejdere fra de enkelte virksomheder fortalte lidt om den virksomhed de er ansat i, hvilke typer af jobs der er muligt at få som elev, og ikke mindst hvilke værdier der har betydning for hver enkelt virksomhed. Det var rigtig gode præsentationer, som gav eleverne et godt indtryk af, hvilke typer af virksomheder de havde muligheden for at jobdate.

Eleverne skulle jobdate fire forskellige virksomheder. De skulle “pitche” og fortælle om sig selv, og hvorfor de netop valgte at jobdate hver enkelt virksomhed. Snakken gik lystigt, og eleverne oplevede hvordan en jobsamtale kan foregå. Virksomhederne fik muligheden for at fortælle om netop deres kendetegn og værdier, samtidig med, at de kunne snakke med aktuelle emner til deres elevstillinger.

Efter den “bundne” runde, havde eleverne – sammen med eleverne fra HHX – mulighed for at komme ud og snakke med virksomheder, som de gerne vil vide mere om.

Det var rigtig givtigt for alle parter at mødes til “jobdating”. Dagen blev afsluttet med frokost, hvor det så var muligt med en lidt mere uformel snak.
KÆMPE TAK til de virksomheder som i dag var med til at gøre dagen til en stor succes!!