/ Alle Nyheder / 10 måneder siden

Infoaften for forældre om studievalg

Torsdag var skolens aula fyldt med forældre til vores HHX-elever i 1.g. Her blev de informeret om de studieretninger, vi har på skolen, som deres børn skal vælge sig ind på inden længe, når deres grundforløb slutter – fx kan man vælge studieretningen Finans og Matematik med matematik på A-niveau eller Medier og Innovation, som har fokus på iværksætteri.

Informationsmødet er et led i vores trivselsstrategi, hvor forældresamarbejdet bliver prioriteret højt. På den måde har forældre og elever et fælles udgangspunkt at drøfte valg af studieretning ud fra.

En HHX-studentereksamen giver nemlig et utal af muligheder for videreuddannelse på videregående uddannelser eller som elev i en virksomhed, og netop valg af studieretning kan have betydning for, om man opfylder de specifikke adgangskrav på en bestemt videregående uddannelse.

Derfor gør vi meget ud af at informere både elever og forældre om de muligheder, de enkelte studieretninger giver.

Læs mere om vores studieretninger på hjemmesiden: https://www.toha.dk/hhx/studieretninger-paa-hhx/