Der indkaldes til ordinær generalforsamling i TOHA´s Venneforening. Denne afholdes mandag den 25. november klokken 20:00 i Aulaen på Det Blå Gymnasium Tønder.

Dagsorden ved generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af foreningens årsregnskab
  5. Aktiviteter for kommende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Diskussion af indkomne forslag
  9. Eventuelt