Indkaldelse til generalforsamling i TOHA´s Venner

Der afholdes ordinær generalforsamling i Tønder Handelsskoles Venner tirsdag d. 1. november kl. 19 i Aulaen på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af foreningens årsregnskab
  5. Aktiviteter for kommende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Diskussion af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Se mere information om TOHA`s Venner, ved at klikke her