Valgfag - Programmering

I Programmering lærer du om alle sider af programmering

Få mere information om valgfaget Programmering

Faget giver mulighed for at lære programmering på vidt forskellige måder… Det kan være en hjemmeside, app eller også VR / AR. Faget giver stor frihed ift. programmeringssprog og dermed også store muligheder for os! Udover at programmere skal vi også beskrive programmer og forklare hvad de gør ved hjælp af modeller.

Faglige mål

Faglige mål:
Læse enkle programmer og redegøre for deres funktionsmåde og anvendelsesmuligheder
Rette og tilpasse enkle programmer
Anvende grundlæggende konstruktioner i et programmeringssprog
Løse en enkel problemstilling gennem udviklingen af et program bl.a. i samspil med andre fag

Kernestof:
Programmeringssprog og elementer i programmeringssprogets opbygning
Arbejdsgange og systematik i programmeringsprocessen
Abstrakte programmeringsbeskrivelser og dokumentation