Undervisningsbeskrivelser for htx findes på EUC-Syds hjemmeside Undervisningsbeskrivelser hhx 3. år 2014-15
Klasse Fag Underviser
2014hh3a SO3
Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Tysk A Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Annette Jensen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
Matematik A Ole Dalsgaard
Samtidshistorie B Gerd Diercksen/Bent Erik Jensen
Psykologi C Finn Hedegaard
2014hh3b SO3
Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Ruth Mikkelsen/Søren Bladt
Tysk A Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Annette Jensen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
Finansiering C Tom Gerlach
Matematik A Ole Dalsgaard
Samtidshistorie B Gerd Diercksen/Annette Jensen
Psykologi C Finn Hedegaard
Kulturforståelse Peter Beiter Andresen
2014hh3d SO3
Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Ruth Mikkelsen/Nick Porter
Tysk A Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Annette Jensen
Matematik A Ole Dalsgaard
Samtidshistorie Gerd Diercksen/Lars L. Hansen
Psykologi C Finn Hedegaard
Mediefag Kirsti Dana Bennetsen/Lars Laursen
IT A Helena Nattestad Kjærbæk
  Undervisningsbeskrivelser hhx 2. år 2014-15
Klasse Fag Underviser
2014hh2a Dansk Sarah Røll Pilegaard/Birgitte Haase
Engelsk A Jannie Bach Elgaard
Tysk B (tyb21) Gerd Diercksen
Tysk (tyb22) Peter Beiter Andresen
Spansk Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Annette Jensen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
International økonomi B Jeanette Birkelund
Finansiering B Tom Gerlach
Samtidshistorie B Kirsti Dana Bennetsen
Mediefag C Kirsti Dana Bennetsen
2014hh2b SO2
Engelsk A Ruth Mikkelsen/Nick Porter
Tysk (tyb22) Peter Beiter Andresen
Spansk Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi A Brian Morell Sloth
Samfundsfag B Valter Larsen
2014hh2c SO2
Engelsk A Nick Porter
Tysk B (tyb21) Gerd Diercksen
Tysk (tyb22) Peter Beiter Andresen
Spansk Gitte Gjesing/Charlotte Ulstrup
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi B Brian Morell Sloth
Kulturforståelse Peter Beiter Andresen
Mediefag C Kirsti Dana Bennetsen
  Undervisningsbeskrivelser hhx 1. år 2014-15
Klasse Fag Underviser
2014hh1a Dansk A Sarah Røll Pilegaard
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Tysk B Gerd Diercksen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
Finansiering B Tom Gerlach
Samfundsfag C Valter Larsen
2014hh1b Dansk A Sarah Røll Pilegaard
Engelsk A Nick Porter
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi A Jeanette Birkelund
Matematik Jeanette Birkelund
2014hh1c Engelsk A Nick Porter
Afsætning A Kris F. Svane/Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi B Brian Morell Sloth
International økonomi A Bo Børsen Hansen
Matematik C Jeanette Birkelund
Samfundsfag C Paul Jacob Meyer
2014hh1d Afsætning A Kris F. Svane/Annette Jensen
Virksomhedsøkonomi B Jeanette Birkelund
Matematik C Jeanette Birkelund
Samfundsfag C Valter Larsen
Mediefag C Kirsti Dana Bennetsen
Mediefag B Kirsti Dana Bennetsen
IT A Helena Nattestad Kjærbæk