Intro og opstart

Du skal som udgangspunkt tilmelde dig vores uddannelser gennem www.optagelse.dk
Når vi har modtaget din ansøgning vil du få besked om at der er reserveret en plads til dig. Du bliver først endelig optaget, når du har opfyldt alle optagelseskrav.

Vi har i april/maj måned introsamtaler med alle vores nye elever, hvor vi sammen snakker om opstarten på uddannelsen her på Det Blå Gymnasium. I starten af juli måned modtager alle nye elever brev fra skolen, hvori der er informationer om 1.skoledag, introugen, sammenrystningstur, studietur og meget andet.