Eksamensvejledning

Her finder du vejledningen for eksamen på HHX og EUX Business

Hvad må du?

Vi har her i folderen samlet alle de informationer, som du bør kende og være forberedt på.

Det er vigtigt, at du læser den igennem før eksamen og er opmærksom på de forhold, som har betydning for dig.

Spørg hvis du er i tvivl

Lærere, censorer, tilsyn og det administrative personale gør deres bedste for, at din eksamen foregår uden problemer.

Har du spørgsmål eller mangler du yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte din studievejleder, uddannelsesleder eller elevadministrationen

I eksamensvejledningen får du oplysninger om din eksamensperiode, og du vil læse de generelle regler i forbindelse med afviklingen af eksamen.

Du kan finde hele eksamensvejledningen ved at klikke neden for:

EKSAMENSVEJLEDNING 2017