HHX skabte grundlaget for en spændende international karriere

Mark Jensen afsluttede HHX i Tønder i 2002 og har en enorm spændende international karriere

Siden Mark Jensen blev HHX-student i 2002 har han haft en enorm spændende karriere, der bl.a. har ført ham til chefstillingen for ECCO-koncernens næststørste skofabrik, der ligger i Kina, og I dag som CTOO for BIRKENSTOCK med hovedsæde I Tyskland.

I sommerferien har Mark været forbi Det Blå Gymnasium Tønder, til en snak om hans vej fra HHX-student til international topleder. En karriere, der foreløbigt har ført ham til ledende stillinger i Thailand, Vietnam, Kina, Indonesien og I dag Tyskland.

HHX studenten fra 2002, Mark Jensen, har tidligere besøgt Det Blå Gymnasium Tønder, hvor han har holdt spændende oplæg om hans job som erhvervsleder i Asien. Han er inspiration for mange unge, og vi har været heldige, at få en snak med Mark om hans vej fra gymnasieelev på HHX til en international toplederstilling.

Ingen færdig karrierevej efter folkeskolen
Efter folkeskolen valgte Mark at tage en HHX-studentereksamen på Tønder Handelsskole. Han havde ikke en klar karrierevej, men ønskede en god basis, hvor der var fokus på det samfundsfaglige og ikke mindst det internationale. Samtidig havde Mark en ide´ om, at den fremtidige uddannelsesvej skulle være indenfor design og arbejdet med multimedier, men understreger, at man skal blive ved med at lede efter det rigtige indtil det føles rigtigt.
Mark fortsatte på Multimediedesigner uddannelsen, efter han i 2002 var blevet HHX-student. Efter den 2-årige multimediedesigneruddannelse var afsluttet og lidt arbejde med design og web-grafik var gjort, fortsatte Mark i en jobstilling hos Fleggard koncernen.

Drømmen om udlandet

Efter opnået erfaring hos Fleggaard bød muligheden sig for en traineestilling hos ECCO. Dette blev første step i den lokale og internationale virksomhed. Og netop det internationale aspekt, har altid fascineret Mark:
”Allerede da jeg gik på Handelsskolen, havde jeg en drøm om at komme til udlandet – ud at opleve verden, nye mennesker og andre kulturer. Jeg har altid været en ”traveller”, hvilket nok er en social arv fra min far. Specielt andre kulturer og den diversitet dette kan bringe har altid fascineret mig. Jeg er blevet draget af ”det spændende” i udlandet, og hvor hele verden er den daglige arbejdsplads.

Tønder som international springbræt
Som ung i Tønder, stiftede Mark bekendtskab med unge, der var ansat i ECCO, og den internationale tilgang og interesse fik han bekræftet:
”Som ung mødte jeg ofte nogle personer, der var ansat i ECCO. Jeg synes det var  fedt, at man i ”lille Tønder” kunne tiltrække folk med andre kulturer, og jeg blev fascineret af ”den internationale stemning”, der var, når man mødtes med Ecco-folk. De kom med spændende inputs og fortalte om de mange spændende ting de oplevede. Det passede godt til min natur, og derfor var jeg også meget glad, da jeg i 2006 tiltrådte en trainee-stilling hos ECCO. Jeg blev en del af deres uddannelsesprogram, og dette var første step på min internationale vej. Jeg var senere produktionsleder i Indonesien, Thailand og Vietnam, og har haft en General Manager rolle I Kina, inden jeg I dag er vendt tilbage til Europa”.

Store beslutninger en del af hverdagen
Marks fortælling er vildt spændende og hans karrierevej er meget inspirerende. Han fremhæver igen og igen, vigtigheden af at man forbereder sig så godt som muligt. Han har skulle træffe meget store og afgørende beslutninger i vanskelige situationer:
”Som alle andre, har det også været vanskeligt for os under corona-tiden. Vi måtte i Kina træffe hurtige beslutninger da landet pludselig blev lukket helt ned. Her oplevede jeg betydningen af et ekstremt godt teamwork, hvor vi helt undgik corona-tilfælde i vores organisation. Vi var nede på 30 % produktion i en kort periode, men allerede efter en måned var vi på 100 % igen. Det tror jeg er et resultat af en god organisationskultur, hvor der altid har været respekt for forskellighed og fokus på at nå målene i fællesskab. I 2011 var jeg på fabrikken i Thailand, da den blev ramt af oversvømmelse. Vi måtte hurtigt træffe afgørende beslutninger og lave en strategi for medarbejderne, produktionen og en helt anderledes dagligdag. Situationer som er umulige at forberede sig på og hvor hele dit ledelsespotentiale samt “tool box” bliver udfordret og finjusteret”.

Fra design til lederskab
Mark begyndte den internationale trainee med udgangspunkt i design, men karrieren tog hurtigt fart. Ansvar, udvikling og udfordringer har altid inspireret Mark, og han synes tidligt at virksomhedsledelse var spændende:
”Som person synes jeg det er fascinerende at have ansvar og lære noget nyt. Jeg elsker at være med i beslutningsprocessen, og sammen med et team at få tingene til at fungere. Når man er i en international virksomhed, kan det sammenlignes lidt med at sidde i et klasselokale – alle typerne er der, og den forskellighed og kulturforskellene synes jeg er enormt spændende at få til at fungere som en helhed.
I organisationen er der forskelligheder – de der er fremme i skoene, dem med spidse albuer, de eftertænksomme, de mere tilbageholdende, de sjove og talenterne…… Jeg synes, at det er enormt spændende at få disse forskelligheder til at nå de bedst mulige resultater sammen og ved at arbejde på kryds af kulturer og personligheder.”
Mark understreger gentagende gange, at det er vigtigt, at man trives med det man laver – at man er motiveret og glad for dagligdagen: “Man skal trives med det man laver, finde ud af hvor man kan lykkes og hvad der gør en glad.
De værdier vi som danskere har er i høj kurs i Asien men også andre steder I verden. Vores integritet og kombinationen af at være ydmyg, men stadigvæk sulten efter at lære og nå målsætningerne, er der stor respekt omkring.”

Personlig udvikling er drivkraften
Mark er meget fokuseret på, at han udvikler sig, og derfor har han sideløbende med jobbet gennemført en række krævende lederuddannelser, som supplement til den erfaring han har opnået. Han påpeger igen og igen, at det er vigtigt at lære sig selv at kende, og at man er sig selv:
”Allerede da jeg gik på Handelsskolen, synes jeg det var fedt at finde frem til, hvor god jeg kunne blive til forskellige ting. Sådan har jeg det stadigvæk – jeg prøver hele tiden at forberede mig på, hvordan jeg skal tackle pressede situationer, hvordan kan man forberede sig på ”nederlag”, for dem får man, og hvordan får man folk fra forskellige kulturer til at nå et fælles mål? Organisationsudvikling, stesspåvirkning, forandring og udvikling er områder som man aldrig bliver udlært i.”

Diversitet – et godt match
Mark har siden 2008 været ansat i forskellige stillinger i asiatiske lande. At være født og opvokset i Tønder og så flytte til Xiamen i Kina er unægtelig en kontrast. Men Mark har – som med meget andet – taget det som en positiv udfordring:
”Jeg har altid været vild med Asien, på trods af de store forskelligheder man oplever. Det var et godt match for mig at være i Asien, og specielt det at forstå deres kultur har været afgørende – forstår vi ikke disse kulturelle forskelligheder, forstår vi ikke Kina! Kineserne elsker ”The Skandinavian Touch” i produkterne. Altså skal der ikke specialdesignes produkter til det kinesiske marked – de ønsker varer der bærer præg af Skandinavien. Som vestlig virksomhed, bliver man mødt af hård konkurrence på det kinesiske marked. For at opnå succes i samhandelen med Kina skal man derfor være meget skarpe på, hvem produkterne målrettes til. Ligeledes er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan man kommunikerer på det kinesiske marked – det har lært mig utrolig meget.”

HHX har været et fantastisk springbræt
Det er 19 år siden, at Mark blev student fra Tønder Handelsskole. Man kan roligt sige, at han har haft en komet-karriere, hvor grundstenene blev lagt i klasselokalerne på Martin Hammerichsvej i Tønder:
”Når jeg kigger tilbage, så har HHX været et fantastisk godt springbræt for mig. Ud over at de tre år på Tønder Handelsskole har givet mig venner for livet, så har det faglige fokus i fag som Afsætning, International Økonomi, Kulturforståelse og naturligvis Engelsk, været med til at give mig en god basis. Det er fag der forbereder én på ”livet udenfor skolen”.
Da jeg blev trainee, så var det ydermere rigtig givtigt, at jeg på HHX havde haft fag som Virksomhedsøkonomi og Mediefag, mens Jurafaget senere har haft betydning i mit arbejdsliv. Vigtigt har det også været, at jeg på HHX har lært forskellige arbejdsformer. Den problemorienterede tilgang, hvor der skal arbejdes kildekritisk for at finde løsninger. Vekslen mellem teamsamarbejde og individuel fordybelse, samt det med, at vi på HHX lærte at præsentere/”pitche” vores fremlæggelser, har givet mig en god basis. Det praktiske tilgang, som præger fagene på HHX, gav mig motivation, og efterfølgende har jeg brugt mange elementer fra undervisningen i min dagligdag.”

Gode råd til de unge
Ingen tvivl om at Mark har en ualmindelig spændende erhvervskarriere – noget der kan inspirere mange andre. Som afslutning giver han lidt gode råd til de kære unge mennesker:
”Vær dig selv! Vigtig man er åben og villig til at lære noget nyt. Man kan ikke være god til alt, men man skal tro på de ting man laver. Det man går ind for skal man gøre 100 % og nogle andre ting skal du bare lade ligge.
Når jeg er med til at ansætte medarbejdere, så kigger jeg naturligvis på, at eksamensbeviset har et fagligt solidt niveau, men det er vigtigt for mig, at personen viser noget attitude, at man er motiveret og omstillingsparat, at man kan ”pitche” sig selv I en presset situation. Man skal ikke være ”streetsmart” men have en attitude der viser, at man vil og har nogle ambitioner!”

Nye udfordringer
Lige nu nyder Mark en velfortjent ferie i Danmark, men 1.august skal han i gang med nye udfordringer. Han og familien har bosat sig i Bonn, hvor Mark den 1.august tiltræder som Chief Technical & Operating Officer hos BIRKENSTOCK. Dermed får Mark ansvaret for BIRKENSTOCKs operationelle “footprint”, hvilket betyder alt innovation, alle fabrikker samt det overordnet tekniske ansvar for fremstillingen af deres produkter og at de kommer på markedet til det rette tidspunkt!

Vi ønsker Mark og familien held & lykke med den nye tilværelse i Bonn. Det har været meget inspirerende at snakke med Mark. Organiseret, engageret og en meget professionel tilgang til opgaverne præger den 38-årige tøndring. Mark har en enorm drivkraft og energi, som givetvis giver en afsmittende virkning på omgivelserne – en teamplayer med værdierne på de helt rigtige steder!

TAK fordi du vil dele din spændende karrierevej med os – det er en sikker inspirationskilde!

 

Karriere Mark Jensen
1999 – 2002: HHX Tønder Handelsskole
2002 – 2004: Multimediedesgner uddannelsen
2004 – 2006: Fleggaard Holding A/S – Sales and Retail – Germany
2008 – 2012: Senior Production Manager – Thailand & Indonesia
2012 – 2017: Production and Technical Director – Vietnam, Indonesia & Thailand
2017 – 2020: General Manager – China
2020 – 2021: Director of Production – Thailand
2021 –           : Tiltræder 1.august som CTOO BIRKENSTOCK.

Uddannelse:
2002 – 2004: Kort videregående uddannelse, Multimediedesigner
2007 – 2009: University of Leicester, UK: Post Graduate Diploma in Management.
2013 – 2016: Melbourne Business School, Australia: Center for Creative Leadership Programs.
2018 – 2019: Nottingham Trent University – Post Graduate Diploma in Global Business Administration.
2019 – 2019: Center for Creative Leadership – Executive Leadership Program.

/FS