HHX - en uddannelse, mange muligheder

Med et HHX-eksamensbevis i hånden har du rig mulighed for at videreuddanne dig. HHX-uddannelsen giver adgang til over 220 videregående uddannelser.

Med et HHX-eksamensbevis i hånden får du adgang til en lang række videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler og erhvervsakademier – både de korte såvel som de mellemlange og lange videregående uddannelser.

HHX giver dig de kompetencer, som du skal bruge for at læse videre og senere få en karriere i enten private eller offentlige virksomheder. Du kan altid læse videre uanset dit valg af studieretning. Du skal dog være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer – kaldet specifikke adgangskrav – for at kunne søge ind.

Lange videregående uddannelser

Mange af dem der afslutter HHX vælger efterfølgende at tage en lang videregående uddannelse på fx et universitet eller handelshøjskole. Her findes et væld af muligheder inden for områder som fx

 • Sprog
 • Økonomi
 • Jura eller erhvervsjura
 • Samfundsfag
 • Statskundskab
 • Revision
 • Psykologi
 • Kommunikation

Mellemlange videregående uddannelser

HHX-uddannelsen åbner op for mange uddannelses- og karrieremuligheder. Inden for de mellemlange videregående uddannelser vælger flere HHX-studenter at fortsætte deres uddannelsesforløb inden for jobområder som

 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Politibetjent
 • Sygeplejerske
 • Journalist
 • Fysioterapeut

Korte videregående uddannelser

Ønsker du at komme hurtigt ud i erhvervslivet med en kort videregående uddannelse, findes der også en række spændende uddannelsesmuligheder som fx

 • Markedsføringsuddannelsen
 • Finansøkonom
 • Serviceøkonom
 • Datamatiker
 • Multimedieuddannelsen

På www.ug.dk finder du Adgangskortet. Her kan du se, hvilke videregående uddannelser din hhx-eksamen giver adgang til.

Du kan bruge den til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Se adgangskortet målrettet HHX-studenter >>

Kontakt gerne studievejlederne på skolen, og få en snak om dine muligheder. Ring til skolen på 73 73 40 80 eller skriv til en af vores vejledere:
Gitte Gjesing – mail: [email protected]
Paul Jacob Meyer – mail: [email protected]
Flemming Sørensen – mail: [email protected]