Herlig valgdebat med lokale kandidater

6 lokale kandidater til debat på skolen

God valgdebat med lokale kandidater på Det Blå Gymnasium Tønder
På skolen arbejder vi hver dag meget med, hvad der rører sig i samfundet og vi har aktuelle problemstillinger til debat. Således også i dag, hvor vi i formiddag havde besøg af 6 veloplagte lokale folketingskandidater, der drøftede forskellige politiske emner.
Lars Hansen var en dygtig ordstyrer, og styrede flot “slagets gang”.
Tak for en god debat!