Flotte resultater i Studieretningsprojekt for 3. årgang

Jonas Nissen valgte et anderledes emne

Eleverne i 3.årgang får onsdag klokken 17:00 deres karakterer for det store Studieretningsprojekt, SRP.

Der har igen i år været mange rigtig spændende og gode opgaver i Studieretningsprojekterne for 3.g. Et af de lidt anderledes emner, var det emne som Jonas Nissen fra 3.c valgte at fordybe sig i. Jonas skrev i fagene Matematik og International Økonomi, hvor han via vejledning fra lærerne Ole Dalsgaard og Brian Sloth, skulle arbejde med det overordnede emne; Kryptovaluta & tidsrækker.

Om ideén til opgaven siger Jonas Nissen:
”Jeg synes det var et interessant emne. Der var tidligere meget snak om bitcoin og udviklingen af dette. Jeg læste flere artikler i bl.a. Børsen, og vi arbejdede med emnet i klassen. Her fandt jeg nogle spændende problemstillinger, og jeg blev yderligere inspireret efter at have læst om det på diverse internetsider”.

Eleverne er blevet vejledt i processen, og sparringen med de to undervisere Ole Dalsgaard og Brian Sloth, har ifølge Jonas Nissen været rigtig givtig:
”Det har været fedt med sparring. Det har gjort processen til en spændende udfordring, hvor jeg har fundet nye indgangsvinkler til emnet. Ud over Ole og Brian har jeg sparret med en ansat  fra MajInvest. Det har gjort hele processen med SRP virkelig spændende og relevant. Det har været fedt at gå så meget i dybden med et emne, og komme ind og analysere på problemstillingerne. Ind i mellem har der været mange bolde i luften, så det har været vigtigt at holde ”Den Røde Tråd” i forhold til emne og fag.

Om få måneder bliver Jonas student, og han vil se tilbage på ikke kun HHX-tiden som udbytterig, men i særdeleshed arbejdet med SRP:
”Det har givet en stor viden om emnet, og så har det været fedt at få et overblik over kryptovaluta. Arbejdet har været meget afvekslende, og som så meget andet på HHX, så er der noget praktisk at forholde sig til – det har været rigtig fint. Opgaven har ligeledes været med til at afklare mig omkring min videregående uddannelse, hvor jeg er sikker på, at jeg skal arbejde med matematik, evt i kombination med noget finansiering”.

Eleverne har i år klaret sig meget flot. Alle opgaver er bedømt af eksterne censorer, og alle elever har bestået deres SRP. 37 % har fået karakteren 10 eller 12 og det samlede snit er på 7,2, hvilket er over landsgennemsnittet for de økonomiske fag.

Godt gået!