Hovedforløbet foregår i en virksomhed

Der vil i løbet af hovedforløbet være enkelte skoleophold

Hovedforløb

Når du har gennemført grundforløbet, skal du begynde på hovedforløbet og dermed den del, hvor du skal i praktik i en virksomhed og specialisere dig inden for en uddannelsesretning. Her er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed.

Hovedforløbet rummer dog også kortere skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde. Her kan du sammen med din praktikvirksomhed vælge, hvilke fag der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse.

Hovedforløbet er den sidste del af uddannelsen og afsluttes med en fagprøve.

 

2 års elevtid

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet. Hovedreglen er, at du tilegner dig de praktiske kompetencer i praktikken og opnår teoretiske og praktiske kompetencer i skoleundervisningen.

Hovedforløbet tager typisk to år og afsluttes med en fagprøve. Længden på praktikopholdet kan dog afhænge af din uddannelsesbaggrund og tidligere erfaring.