Virksomhederne har brug for lokale unge

De lokale handelsvirksomheder efterspørger unge til deres elevpladser

Grundforløb 2

Her specialiserer du dig inden for den valgte uddannelse

Specialerne på Tønder Handelsskole

Butik og e-handel, Business to Business eller Kontor

Grundforløb 2

På GF2 specialiserer du dig inden for den uddannelse du har valgt – enten Butik og e-handel, Business to Business eller Kontor.  Grundforløb 2 varer 20 uger og på GF 2 vil undervisningen foregå helhedsorienteret og praksisnært.

Undervisningen er tilrettelagt, så grundfagene indgår i en sammenhæng med de uddannelsesspecifikke fag, og udgangspunktet for undervisningen vil altid være en ”ægte” problemstilling fra en virksomhed. Tønder Handelsskole har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Undervejs på GF2 skriver du ansøgninger og CV, og forhåbentlig kommer du til jobsamtaler, så du kan komme videre på hovedforløbet.

GF2 afsluttes med en caseprøve i et af grundfagene og en prøve i de uddannelsesspecifikke fag.

 

Fagene

Erhvervsøkonomi C

Afsætning C

Informationsteknologi C

Uddannelsesspecifikke fag

Evt. valgfag

For EUX-elever desuden:

Matematik C

Organisation C