Grundforløb 1

Grundforløbet varer 20 uger, og det skal du begynde på, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. kl.

Fagene

På Grundforløb 1 har du følgende fag:
Dansk D/C
Engelsk D/C
Samfundsfag C
Erhvervsfag
Projekter

Efter Grundforløb 1

Efter 20 ugers Grundforløb 1 på EUD Business på en af de to fagretninger skal du tage dit endelige uddannelsesvalg, som du fortsætter med på Grundforløb 2. del (GF2) på EUD Business.
Har kan du vælge mellem fagområderne handel eller detail.

Grundforløb 1

Vi starter Grundforløb 1 op i august måned sammen med de øvrige ungdomsuddannelser. De første 14 dage er der tilrettelagt et introforløb. Målet med dette er, at du fra starten får skabt nogle gode relationer til både de øvrige elever, men også til lærerne.

I introforløbet indgår desuden en kompetencevurdering, og i løbet af dagene tager vi på en tur med overnatning.

Fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag indgår som grundfag på GF1. Desuden skal du have erhvervsfag, hvor du bl.a. skal arbejde praksisorienteret med emner som innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde.

Du lærer noget om dig selv, virksomheder, økonomi og arbejder med selv at få idéer. Der bliver arbejdet meget i projekter, hvor du får medansvar for et godt resultat.

 

Undervisningen

Undervisningen på GF1 er planlagt, så der via projekter skabes sammenhæng mellem fagene. Når du arbejder med temaer og projekter, kommer du tæt på erhvervslivet og de opgaver og udfordringer, der er i virksomheder og på arbejdspladser i branchen. Det er det, vi kalder ”praksis- og projektorienteret undervisning”. Undervisningen tilrettelægges, så du udnytter dine evner og interesser og bliver udfordret personligt, fagligt og socialt.

Undervejs på GF1 finder du ud af, hvilket speciale – Butik og e-handel, Business to business eller Kontor du vil arbejde videre med på GF2.

GF1 afsluttes med en caseprøve i et af grundfagene.