EUD Business er den hurtige vej ud i erhvervslivet

Efter max et år er du klar til at få en elevplads inden for handel eller detail.

For at blive optaget på EUD Business er der adgangskrav

For at blive optaget på GF1 (EUD eller EUX) skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit. Ligeledes skal du være erklæret uddannelsesparat.
Opfylder du ikke adgangskravene, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve på skolen.
Er du i tvivl, bedes du kontakte skolen for yderligere informationer.

Optagelse på Grundforløb 2

Du kan begynde på grundforløb 2, hvis du har afsluttet grundforløb 1 eller er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere en 14 måneder siden.

Du kan også optages, hvis du gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF).


Under 25 år og afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden.

Er det mere end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, og er du under 25 år, så skal du starte på GF2, der varer 20 uger.

GF2 er et forløb, hvor du specialiserer dig inden for den uddannelsesretning, du vælger. Efter at du har afsluttet grundforløbet, fortsætter du på hovedforløbet og dermed din elevtid i en virksomhed.

For at blive optaget på EUD og EUX Business skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit (ellers skal du til optagelsesprøve). Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Du skal samtidig være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne gennemføre GF2. Kravene skal enten være opfyldt, inden du begynder på GF2, men du kan også læse fagene op, mens du går på forløbet. Dette skal du afklare med en studievejleder ved tilmelding.

 

Camilla Behrens Mathiesen

”Efter at jeg afsluttede erhvervsuddannelsen på Tønder Handelsskole, fik jeg en elevplads hos tøjbutikken Square i Tønder. I min dagligdag bruger jeg mange ting fra Handelsskolen. Først og fremmest er det kundebetjening og hele salgsprocessen, der er vigtig. Og så bruger jeg tysk, da der i perioder er rigtig mange tyske kunder i butikken”