Elever fik eksamensbevis på Syddansk Universitet

Cecilie, Thomas og Jakob har deltaget i ATU

Tre elever fra 3.g på Det Blå Gymnasium Tønder var i sidste uge til dimission på Syddansk Universitet. Eleverne har i de seneste to år sideløbende med deres gymnasieuddannelse deltaget i Akademiet for talentfulde unge.

Cecilie Iwang, Thomas Reifling og Jakob Okholm har siden midten af 1.g på Det Blå Gymnasium Tønder også været tilknyttet Akademiet for talentfulde unge. Dette er et tilbud til særligt faglig motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever. Udgangspunktet for undervisningen på Akademiet for talentfulde unge har været Syddansk Universitet i Odense. Her har eleverne arbejdet sammen med elever fra andre gymnasier i Region Syddanmark, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Cecilie, Jakob og Thomas har dermed haft muligheden for at dygtiggøre sig i et intenst studiemiljø.

Gennem forløbet er eleverne blevet inspireret og udfordret fagligt samt oplevet, hvad der ventes, hvis de ønsker en ”akademisk karriere”. Gennem de to år hvor de har været med i projektet, har de deltaget i en række forelæsninger og aktivt været med i faglige workshops inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Akademiet har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og erhvervslivet, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

Aktiviteterne har været meget forskellige, hvilket ifølge en af deltagerne, Jakob Okholm, har været med til at skabe nye faglige interesser:
”Deltagelsen på ATU har været en god mulighed for at lave noget ud over det sædvanlige. Vi har gennem forløbet været med til mange spændende arrangementer, som både har givet noget ekstra udfordring, men også samtidigt været med til at styrke personlige kompetencer. På den måde har ATU bidraget med rigtig mange ting, og det har bestemt været 2 meget lærerige og spændende år. Som et ekstra plus, ser ATU-diplomet også rigtig godt ud på CV’et”.

Også Cecilie Iwang er begejstret for det netop afsluttede forløb. Ikke mindst kontakten til erhvervslivet og besøgene på store virksomheder, har givet hende en værdifuld indsigt:

”Jeg er blevet en del klogere på de forskellige afdelinger der findes inden for videregående uddannelser, min horisont er blevet udviklet både fagligt og socialt, ligesom jeg har fået ekstern hjælp af kompetente lektorer og professorer til bl.a. den skriftlige opgave, men også den mundtlige præsentation. Desuden er jeg på virksomhedsbesøgene ved Sydbank og Danfoss blevet klogere på tankegangen bag de store virksomheder, men også udviklingen fra ingenting til en stor verdensomspændende virksomhed med stor betydning”.

Talenterne

Direktør for Det Blå Gymnasium Tønder, Carsten Eriksen, er stolt af elevernes ekstra indsats:
”Vi sender hvert år et antal elever afsted til deltagelse i Akademiet for talentfulde unge. Det er en del af skolens strategi, at eleverne hos os skal opleve stor faglighed. Cecilie, Thomas og Jakob er blevet valgt ud i 1.g. på baggrund af lovende evner, engagement, bred faglig dygtighed og ikke mindst overskud til at skulle yde en ekstra indsats. De tre elever som netop har afsluttet forløbet, går nu i 3.g og har haft deres normale gymnasieforløb sideløbende med Akademiets mange aktiviteter. Derfor er det også en forudsætning, at eleverne, som er med i projektet besidder en god portion vedholdenhed og ikke mindst er motiveret for at bruge deres fritid på faglige udfordringer. Det kræver en ekstra indsats, men eleverne får til gengæld en værdifuld viden og gode erfaringer”, slutter Carsten Eriksen.