Deutsches Sprachdiplom

Initiativet åbner op for endnu flere uddannelsesmuligheder

Det Blå Gymnasium Tønder står over for godkendelse til Diplomeksamen i tysk.

Som den første handelsskole i Skandinavien er Det Blå Gymnasium Tønder tæt på godkendelse til at udbyde og gennemføre tysk sprogdiplom (Deutsches Sprachdiplom, DSD 1 Pro) til elever der har valgt tysk. Med et tysk sprogdiplom giver det eleverne internationale karrieremuligheder – især i Tyskland. Et tiltag der glæder skolens direktør, Carsten Uggerholt Eriksen:
”Vi har længe haft fokus på at prioritere samarbejdet på tværs af den dansk/tyske grænse. Her ligger der rigtig mange muligheder, og fremadrettet tror vi på, at samarbejdet på tværs af grænsen vil blive endnu mere attraktivt for alle parter. Det er dejligt med denne anerkendelse af vores arbejde med tyskundervisningen og de tyske virksomhedssamarbejder. Nu får vi muligheden for at tilbyde vores elever en eksamen i det tyske sprogdiplom. Med dette initiativ åbnes yderligere en række uddannelsesmuligheder for de unge som vælger en HHX-eksamen på Det Blå Gymnasium Tønder. Vi er et moderne gymnasium med international perspektiv, og det er derfor glædeligt, at vi kan sætte trumf på med dette sprogdiplom.”, slutter direktør Carsten Uggerholt Eriksen.

I uge 9 skal elever fra skolen til forprøve i Deutsches Sprachdiplom. Det er lektor Gerd Diercksen, der har været primus motor i processen, ligesom han har haft undervisningen, og skal føre eleverne op til denne eksamen. Han glæder sig over tiltaget, og ser frem til at udklække de første elever:
”Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz” er en i Tyskland anerkendt sprogprøve, som foregår i udlandet. Det er et stærkt tiltag, at vi som skole kan levere tysksproget undervisning efter en international standard. Eleverne har højt tyskniveau og undervisningen afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Eleverne modtager fremadrettet efter deres eksamen ”DSD 1 Pro Diplom”. Således styrker Det Blå Gymnasium Tønder ikke bare tyskundervisningen – men ligeledes skolens i forvejen stærke internationale dimension”

Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde bl.a. med Den Internationale Studieretning. På denne studieretning samarbejder skolen med en række store, danske internationale virksomheder, som eleverne besøger på studierejser i bl.a. Kina, USA, Holland og Storbritannien. Men specielt det tyske marked er fremadrettet interessant. Derfor er Det Blå Gymnasium Tønder blevet leadpartner i et stort tyskprojekt med fokus på grænseoverskridende samarbejder mellem skoler og virksomheder. Til at løfte dette projekt og sprogundervisning yderligere, har skolen pr. 1. februar 2018 ansat lektor Anette Okholm, der bliver bl.a. projektkoordinator på dette spændende dansk/tyske samarbejde, ligesom Anette også skal undervise i tysk.

Ønskes yderligere informationer, bedes man kontakte direktør Carsten Uggerholt Eriksen på
mobil 40 79 78 85 eller mail [email protected]