Ønsker du at udvikle dine tyskkundskaber

Skolen udbyder og gennemfører tysk sprogdiplom (Deutsches Sprachdiplom 1 PRO).

Hvad er Deutsches Spragdiplom PRO?

Som den første handelsskole i Skandinavien udbyder og gennemfører Det Blå Gymnasium Tønder tysk sprogdiplom (Deutsches Sprachdiplom 1 PRO). DSD 1 PRO er et erhvervsrelateret sprogdiplom, der giver eleverne adgang til tyske ”Studiekollegier”. ”Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kulturministerkonferenz” er en i Tyskland anerkendt sprogprøve, som foregår i udlandet – altså undervisning efter en international standard. Eleverne modtager tyskundervisning på højt niveau og denne afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Eleverne modtager fremadrettet efter deres eksamen  ”DSD Pro – Diplom. Det er således en super ekstra kvalifikation til at dokumentere erhvervsrelaterede tyskkundskaber.

Skolen har fokus på at prioritere samarbejdet på tværs af den dansk/tyske grænse. Her ligger der rigtig mange muligheder, og derfor er det attraktivt for alle parter, at kunne udbyde denne mulighed. Vi ønsker at arbejde med tyskundervisningen og de tyske virksomhedssamarbejder.

For de elever som gennemfører DSD 1 PRO på Det Blå Gymnasium Tønder åbnes yderligere en række uddannelsesmuligheder, og dette tilbud passer perfekt ind i vores profil som et moderne gymnasium med international perspektiv. Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde bl.a. med Den Internationale Studieretning. På denne studieretning samarbejder skolen med en række store, danske internationale virksomheder, som eleverne besøger på studierejser i bl.a. Kina, USA, Holland og Storbritannien. Derfor er sprogfagene også vigtige på HHX, hvor alle elever har engelsk på A-niveau. For de elever som ønsker at supplere engelskfaget yderligere, har skolen tilbud om undervisning, der forbereder elever til at tage et Cambridge English-certifikat. Hvis man gennemfører forløbet, så får man et Cambridge-certifikat som beviser, at man er sprogligt kvalificeret på et højt niveau. Samtidig giver det adgang til at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede videregående uddannelser rundt om i verden

Skolen har stort fokus på det internationale samarbejde bl.a. med Den Internationale Studieretning. På denne studieretning samarbejder skolen med en række store, danske internationale virksomheder, som eleverne besøger på studierejser i bl.a. Kina, USA, Holland og Storbritannien. Derfor er sprogfagene også vigtige på HHX, hvor alle elever har engelsk på A-niveau. For de elever som ønsker at supplere engelskfaget yderligere, har skolen tilbud om undervisning, der forbereder elever til at tage et Cambridge English-certifikat. Hvis man gennemfører forløbet, så får man et Cambridge-certifikat som beviser, at man er sprogligt kvalificeret på et højt niveau. Samtidig giver det adgang til at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede videregående uddannelser rundt om i verden.

Anette Okholm

Projektkoordinator og tyskunderviser