”Deutsch in deinem Leben”

Tysk i fokus for elevgruppe

Besøg på Københavns Universitet

Fredag den 7. september besøgte 5 elever fra 2.g sammen med Anette Okholm og Gerd Dierksen, Københavns Universitet. Eleverne Kristian Svendsen, Martin Dethlefsen, Adis Heremic, Mia Petersen og Maria Jessen Thaysen deltog i ”Deutsch in deinem Leben” som var arrangeret af Goethe Institut Dänemark, og teamet bag PASCH. Dagen var for de skoler som er PASCH Partner, hvilket vil sige det internationale netværk for skoler med tysk, og talte bl.a. også Petriskolen i København, Middelfart Gymnasium, Tønder Gymnasium og Sorø Akademi.

De friske elever og lærere drog afsted med store forventninger fra Det Blå Gymnasium Tønder fredag morgen klokken 05:00. Det i forvejen udsendte program for dagen var meget spændende. Eleverne skulle dels ”jobdate” med virksomhedsrepræsentanter, informeres om uddannelsesmulighederne i Tyskland, og ikke mindst netvorke med studerende fra de andre skoler, som er med i projektet.

Vel ankommet til det enormt store Københavns Universitet, skulle eleverne starte dage med en velkomst af en medarbejder fra Gothe Institut Dänemark. Her blev dagens program præsenteret og der blev givet en række praktiske informationer. Efterfølgende overlod hun ordet til den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner.

Ambassadøren kender vores område, da han tidligere i år gæstede Tønder, hvor han bl.a. var på besøg hos Ludwig Andresen Schule. I hans velkomst fremhævede han de mange muligheder ved et grænseoverskridende samarbejde, som i mange tilfælde er en ”win-win” for begge lande. Ligeledes så Andreas Meitzner mange muligheder via et tættere samarbejde omkring uddannelse og job. Vigtigheden af at de unge arbejder sammen, og lærer kulturforskelligheder og kende var et kardinalpunkt for ambassadøren.

Inden workshopstart skulle eleverne have en lille ”icebreaker” som indledning. De skulle spille Bingo! Ikke et helt alminideligt bingo med tal, men derimod skulle de stille hinanden spørgsmål og krydse af i svarfeltet, hvis de havde fundet et rigtigt svar. En god indledende øvelse, som fik snakken i gang blandet de unge mennesker.

Efter bingo-breakeren skulle eleverne gennem tre workshops med forskellige temaer og aktiviteter. Eleverne havde på forhånd fået en farve, som bestemte, hvilket hold de var på og hvor de skulle begynde.

Workshop 1 – Jobdating:
Her skulle eleverne – på tysk naturligvis – snakket med virksomhedsrepræsentanter fra bl.a. Dansk Erhverv, Goethe Institut, advokatfirmaet LEAD Rødl & Partner. Eleverne præsentere sig selv via ”elevatortalen”, fortalte om deres uddannelsesforløb, samt fik en dialog om, hvordan tysk inddrages på skolen og hvad eleverne vil bruges tysk til. Der blev snakket om mulighederne for job i de forskellige virksomheder, og ikke mindst, hvordan man som elev kan bruge fx Deutsches Sprachdiplom PRO 1.

Der var afsat ca 5 minutter ved hver virksomhed, så eleverne nåede at have samtale med 7 forskellige virksomheder i løbet af workshoppen.

Workshop 2 Unternehmen deutsch
Denne workshop var særdeles relevant for vores elever. Har handlede det meget om de ting som HHX-eleverne arbejder med i fagene Virksomhedsøkonomi & International økonomi. På workshoppen blev der snakket om kendskabet til tyske produkter, hvad der produceres i Tyskland og eleverne fik opgaver, hvor de skulle vurderer om produkterne var fra Tyskland eller et andet land. Der blev talt om den tyske økonomi, hvilke kerneprodukter der blev produceret i landet samt hvordan deres import/eksport forhold er – specielt med henblik på det dansk-tyske handelssamarbejde.

Slutteligt skulle eleverne lave en quiz med spørgsmål relateret til opgaverne i workshoppen.

Workshop 3 Pasch rally
I den sidste workshop skulle eleverne arbejde med internet siden www.pasch-net.de, som er en informationsside om samarbejdet mellem uddannelserne. Der skulle arbejdes med opgaver i relation til siden, og hvad man som elev kan få informationer om på deres hjemmeside; hvad kan de hjælpe med, hvad kan man søge og slutteligt stationer, hvor man skulle på hjemmesiden og finde løsningsord.

De tre workshops gav rigtig god mening for eleverne:
”Det var især rigtig spændende at høre om mulighederne for uddannelse, og så var det meget relevant at høre om, hvad tysk specifikt kan bruges til i job og uddannelse. Det gav et godt indblik, og vi har en fornemmelse af næste step – og at man ikke bare har tysk for at have det. Vi fik også nyttige informationer i forhold til Deutsches Sprachdiplom og de efterfølgende muligheder med dette. De forskellige workshops var afvekslende, og med et relevant indhold. Og som HHX-elev var der igen relevant info, da vi arbejdede meget med import/eksport, som vi har haft om i andre fag på vores ungdomsuddannelse.”, siger Maria og Mia.

Lærerne var også i workshop
Anette og Gerd skulle også arbejde i en workshop. De udnyttede tiden til at lave erfaringsudveksling med de øvrige deltagende lærere. Der blev drøftet nye former for undervisningsmaterialer. Og lærerne forberedte nye undervisningsmateriale, hvor de tog udgangspunkt i materialet fra hjemmesiden www.pasch-net.de

Et meget givende forløb, som begejstre Anette Okholm:
”Det var et virkelig fint og effektivt arbejde. Alle kunne bidrage med forskellige ting og sammen fik vi samlet gode ideer, som blev sammensat til undervisningsmoduler. Det var meget givtigt at vi havde forskellige baggrunde, underviste på forskellige skoler og uddannelser (stx/hhx/grundskolen). Vi fik nye input fra andre samarbejdspartnere, da deltagerne kom fra forskellige landsdele – det var super fint”.

Fokus på uddannelsesmulighederne
Efter en velfortjent frokostpause, var der fokus på dét at være tysk i Danmark eller dansker i Tyskland.
Først var det Lars Behnke, som er medarbejder ved Københavns Universitet, institut for engelsk, germansk og romansk, der holdt indlæg. Han fokuserede på uddannelsesmuligheder i Tyskland efter gymnasiet, og ikke mindst hvad og hvor tysk bruges i hverdagen.
Uddannelsesmæssigt gennemgik Lars Behnke, hvilke områder med tysk man kan studere på universitetet, og ikke mindst hvordan studierne er opbygget.
Lars Behnke fortalte om de fire universiteter i Danmark, som udbyder former for uddannelser på tysk (Aalborg, Århus, Odense, København). Desuden også hvilke specifikke adgangskrav til uddannelserne eleverne skal være særlige opmærksomme på. Også ”den omvendte” situation blev gennemgået, hvor danske elever med en studentereksamen måske ønsker optagelse i Tyskland. Her blev der i øvrigt henvist til hjemmesiden www.study-in.de

Lars Behnke sluttede af med at understrege vigtigheden af det dansk/tyske samarbejde, og ikke mindst den kontakt der er på tværs af grænsen. Han opfordrede til, at dette samarbejde udbygges yderligere de kommende år.

Næste indlæg var med Iris Uellendahl. Iris er tyskfødt og arbejder med PR og Kommunikation. I hendes oplæg var der fokus på, hvordan sprog, kultur og kommunikation bruges på tværs af den dansk -tyske grænse.
Iris Uellendahl havde udgangspunkt i helt konkrete eksempler, hvor der er forskelle i dansk og tysk kultur. I Tyskland er det fx velset, at man altid give hånd når man mødes, der er lidt andre tiltaleformerne end i Danmark, og måske i visse henseender også en lidt anderledes opførsel.

Der blev drøftet hvad der sker, når kulturforskelle opstår – møder man fx en franskmand, så er der måske kys på kinden. En spændende pointe var, hvordan tøjet kan give et indtryk af, hvem man er som person. I Tyskland vægtes påklædningen på jobbet højere end i Danmark, mens det til fester er vigtigere i Danmark at komme Welldressed.

Ligeledes er der forskelle i fx virksomheder, når der laves forretninger. Der er forskellige mønstre for vores måde at tænke og handle på, og så er forretnings- og organisationskulturen anderledes – fx i tiltaleformer (Hr. Dr. etc).

Iris berørte også de mange ligheder mellem Danmark og Tyskland – ikke mindst mellem Sønderjylland og Nord Friesland. Som en god afslutning, var Iris inde på danskernes opfattelse af sig selv. Og hun fortalte, at – de fleste – tyskerne elsker Danmark og danskerne. Dog er vores tilgang til tingene måske lidt for afslappede, mens vi omvendt måske opfatter nogle tyskere som lidt kedelige…

Budskabet var klart – HUSK: Åbenhed, respekt, nysgerrighed…og at huske vi har forskellige baggrunde og kulturer.

Se yderligere informationer på følgende link:

https://www.pasch-net.de

Information om DSD 1 PRO