Deutsch an der Grenze

Kursustilbud til tysklærere i folkeskolen 20.april - 22. april 2022

Kom til grænselandet og bliv opdateret på de nyeste trends inden for tyskfaget

 

Deutsch an der Grenze – Lær tysk, hvor det tales. Kom på kursus i Tønder 20. april – 22.april 2022

Vores mål er løbende at skabe innovativ og ”hands-on” tysk efteruddannelse for dig der underviser i tysk i folkeskolen.

“Deutsch an der Grenze” er et innovativt kursuskoncept, som henvender sig til interesserede og motiverede tysklærere i folkeskolen. Vil du træne dine egne sprogfærdigheder og/eller vil du inspireres til din undervisning?

Sammen afprøver vi nye teknologier som motivationsskabere i tyskundervisningen – Digi Deutsch.

Vi beskæftiger os med de nyeste didaktiske tilgange i tyskundervisningen i teori og praksis: Fleresprogethed, codeswitching og translanguaging.

Vi udforsker Tønder og omegn med afsæt i tysksproget for skolerejser og udvikler konkrete undervisningsidéer sammen ”on location” – Schackenborg Slot.

Alle deltagere tager færdigudviklet materiale med hjem, som kan bruges med det samme i egne lektioner.

Program for kursus

Onsdag, 20.04.2022

09.30 – 10.00 Herzlich Willkommen in Tondern

10.00 – 12.00 Flersprogethed, codeswitching og translanguaging i teori og praksis/ Ph.d. Camilla Hansen, UC Syd og sproglig konsulent & tysklærer Adeline Muntenjon.

Flersprogethedsdidaktik i teori og praksis

Sprogfærdigheder er blandt de vigtigste menneskelige færdigheder. Gennem sproget konstruerer vi mening og finder vores plads i de fællesskaber, vi er del af. Sprog er også kultur og et værktøj, der åbner verdener for os. Jo flere sprog vi taler, jo flere muligheder åbner sig. Men hvad siger den nyeste forskning om flersprogethed? Og hvordan kan flersprogethedsdidaktikken bidrage til tyskundervisningen? I workshoppen vil vi med baggrund i de nyeste tendenser indenfor flersprogethedsforskningen, søge svar på nogle af disse spørgsmål.
Deltagerne får indblik i anvendelsen af flersprogethedsdidaktikken i praksis, gennem konkrete undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter til tyskundervisningen på alle klassetrin.

Vi håber, at deltagerne vil bidrage med deres egne didaktiske erfaringer.

12.00 – 13.00 Frokost og networking

13.00 – 17.00 Digi Deutsch / Adeline Muntenjon, Grenzgenial og Anne-Sofie Buhrmann Dideriksen, MIND FACTORY by ECCO

Teknologien som motivationsfaktor i tyskundervisningen
I denne workshop arbejder vi med programmet CoSpaces på Skoletube, som eleverne kan bygge interaktive verdener i. Vi gennemgår to forløb med fokus på ordforrådstilegnelse og mundtlig kommunikation med programmet, som du derefter kan gennemføre selv derhjemme. Sammen får vi flere idéer til, hvordan man kan inddrage CoSpaces i tyskundervisningen.

18:00 – 19:00 Aftensmad og networking

19:00 – 20:00 Auf deutschen Spuren in Tondern – guided tur i Tønder/ Hauke Grella, Deutsches Museum Nordschleswig

20.00 –            Stammtisch – Hvordan kan man motivere eleverne til at synes om faget und mehr!

Torsdag, 21.04.2022

Tønder og tysk som omdrejningspunkt for skolerejser

09.00 – 11.30 Schule auf Deutsch: Besøg på den tyske skole i Tønder/ Bonni Ottenberg, Ludwig-Andresen Schule Tønder

– Die Deutsche Minderheit

– Unterricht an der Ludwig-Andresen-Schule

12:00 – 13:00 Frokost og networking

13.30 – 14.30 Schackenborg Slot – guided tur / Guidechef Morten Glieman

15:00 – 18.00 Das Grenzland als Lernort  – Tyskfaget på lejrskole/ Lektor Anette Okholm, Det Blå Gymnasium Tønder
Inspiration og idégenerering. Hvilke muligheder for læring og dannelse byder grænselandet jeres elever?
Med afsæt i den præsenterede teori og dagens programpunkter, udvikler deltagerne i fællesskab en række
ideskitser til undervisningsenheder, læringsaktiviteter eller hele lejrskoleforløb.

Grænselandets stemmer på godt og ondt (på begge sider af grænsen) v/ Lektor Kate Fuchs, Alssundgymnasiet.
Præsentationer af et par tekster fra bogen ”Stimmen aus der Grenzregion” med fokus på identitet, tosprogethed,
udsyn og…Ikke mindst: Hvordan bygger man sine ”Arbeitsblätter” til timerne op, så eleverne møder ordene igen
og igen, for at de kan fæstne sig i deres hukommelse…

18:30 – 20:30  Aftensmad på Schackenborg Slot

Fredag, 22.04.2022

08.00 – 11.00 Das Grenzland als Lernort – Tyskfaget på lejrskole / Adeline Muntenjon, Grenzgenial & Lektor Anette Okholm

Fra den gode ide til virkelighed! Med udgangspunkt i ideskitserne fra workshoppens første del, faciliteres deltagerne til at videreudvikle og konkretisere undervisningsenheder,
læringsaktiviteter eller hele lejrskoleforløb.

11.15 – 12:00 Evaluering og farvel

12:00              Frokost to go

Dato: 20.04.-22.04. 2022

Arrangør: Tønder Handelsskole i samarbejde med Grenzgenial og Tysklærerforeningen for Grundskolen

Sted: Efteruddannelsescenter Tønder Handelsskole, Tønder

Kursussprog: Undervisningen foregår på Dansk, men der vil være øvelser, hvor der skal tales Tysk.

Pris: 4.450,00 kroner pr. deltager (min. 12 deltagere, max. 20 – tilmelding efter ”først til mølle”-princippet)

Inkluderet i prisen er deltagelse i workshops, 2 x overnatning på Hotel Tønderhus og forplejning (eksl. drikkevarer Stammtisch)

Overnatning: Hotel Tønderhus, Tønder

Tilmelding til: Heidi Borg, [email protected], senest d. 01.04.2022

Nyttige link:
Tysklærerforeningen
Grenzgenial
Ludwig Andresen Schule Tønder
MIND FACTORY by ECCO
Schackenborg
Hotel Tønderhus