Det Blå Gymnasium Tønder tager store grønne skridt

Nye tiltag mod en synlig grønnere profil

Det Blå Gymnasium Tønder arbejder konstant med bæredygtighed, og med nye initiativer får skolen i endnu højere grad en synlig grøn profil.

Det Blå Gymnasium Tønder ønsker at bidrage til konkrete og håndgribelige tiltag, som bidrager til at opfylde FN`s verdensmål og dermed skabe større miljøbevidsthed i elevernes hverdag. Skolen er 1 af 27 erhvervsskoler i Danmark, som er medlem af FN`s verdensmålsnetværk, hvilket indebærer at skolen indarbejder FN`s verdensmål i såvel undervisning som bygninger. Skolens direktør, Carsten Uggerholt Eriksen, siger om tiltagene:

”Vi ønsker, at være med til at indarbejde FN`s verdensmål i vores hverdag, og derfor har vi iværksat en række initiativer, så vi både i skolens drift og undervisning, bidrager med både konkrete tiltag, almen dannelse og viden. Som 1 af de 27 erhvervsskoler der er medlem af netværket, har vi i forhold til undervisningen, sat os for bordenden i en stor projektansøgning. Her er VUC Syd og EUC Syd også med, og projektet omhandler integrering af verdensmålene i alle vores uddannelser. Det betyder, at vi i løbet af foråret 2020 internt vil arbejde på, at FN`s verdensmål bliver integreret i fagene og tværfaglige projekter. Allerede i det kommende skoleår vil eleverne skulle arbejde med verdensmålene som en del af undervisningen. Dette arbejder falder fint i tråd med lokale undervisningsplatforme, hvor vi bl.a. samarbejder med Nationalpark Vadehavet om projekter der omhandler oplevelsesøkonomi, turisme, kultur og samfund.”

Ud over undervisningen, så har skolen iværksat flere initiativer på bygningerne, som er med til at reducere energiforbruget, og dermed gøre skolen så energieffektiv som mulig.
”På den bygningsmæssige del, har vi allerede iværksat flere initiativer til energieffektivisering og reduktion af energiforbrug. Allerede inden vinteren 2020 efterisolerede vi alle vores lofter, for netop at reducere varmetabet i vinterperioden. Vi har i marts måned installeret et 24 KW solcelleanlæg, som producerer strøm nok til, at vores tomgangsenergiforbrug er dækket af solenergi. Hermed er strømmen til vores servere, netværk, cirkulationspumper, belysning mv dækket med solenergi fra eget anlæg. I løbet af foråret får vi renset og behandlet alle vores tagflader med en speciel coolingpaint, som reflekterer 90 % af solens UV-stråler og reducerer varmeoptaget i tagfladen med 20 %. Dette betyder, at vi i sommerhalvåret får et køligere indeklima og bruger mindre energi på at holde bygningerne kølige.”  siger direktør Carsten Uggerholt Eriksen.

Såfremt der ønskes uddybende oplysninger om skolens initiativer, så er man naturligvis velkommen til at kontakte direktør Carsten Uggerholt Eriksen på mobil 40 79 78 85