Det Blå Gymnasium Tønder laver tre på stribe

Det Blå Gymnasium Tønder tilbyder nu også sprogdiplom i spansk

Undervisningen på Det Blå Gymnasium Tønder er en god blanding af mange forskellige fag, hvor fokus er på de økonomiske, samfundsfaglige og internationale aspekter. Sidstnævnte område udvides nu, hvor skolen fra 1. august også tilbyder sprogcertifikat i Spansk.

Som HHX-elev på Det Blå Gymnasium Tønder har man Dansk og Engelsk obligatorisk i alle tre år. Derudover er der mulighed for at vælge Tysk i to eller tre år og/eller Spansk i tre år.
Som et supplement til disse sprogfag har vi sproglige talentprogrammer i Engelsk ”Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)”
og i Tysk ”Deutsches Sprachdiplom Pro1”.

Nu tilføjes yderligere et sprogligt talentprogram, da skolen i faget Spansk fra 1. august tilbyder DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). DELE er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab. Diplomet er internationalt anerkendt og velanset på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i den spansktalende verden. Det henvender sig til alle, der gerne vil studere eller arbejde i eller med et spansktalende land. DELE er også for de elever, som i det hele taget gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i spansk.

Direktør på Det Blå Gymnasium Tønder, Carsten Uggerholt Eriksen, er glad for, at skolen endnu engang udvider tilbuddene for eleverne på gymnasiet:
”Vi er en skole, der gerne vil tilbyde vores elever en bred vifte af muligheder, så de med en ungdomsuddannelse fra Det Blå Gymnasium Tønder vil være godt rustet til næste step i deres drømmekarriere. Derfor er det også glædeligt, at vi nu også i faget Spansk tilbyder et sprogcertifikat – nøjagtigt som vi har det i Tysk og Engelsk. Mulighederne for at dygtiggøre sig i sprog falder særdeles godt i tråd med udbygningen af det internationale samarbejde, hvor vi fremadrettet giver eleverne mulighederne for i dagligdagen at kommunikere med skoler i USA og England og senere besøge disse elever og deres skoler på studieture. Desuden tilbydes vores elever i 1.g sprogskoleophold i henholdsvis Málaga eller München.”

Gitte Lyse Gjesing underviser i Spansk på Det Blå Gymnasium Tønder, og hun er ligeledes begejstret for det nye tilbud om talentprogram i Spansk:
”Det er dejligt, at vi nu også får mulighed for at tilbyde vores elever at dygtiggøre sig i Spansk. Spansk er det næststørste modersmål i verden, og så snart man bevæger sig lidt uden for Nordeuropa og over mod Amerika, så kommer man rigtigt langt med en kompetence inden for Spansk. Certifikatet er udarbejdet med udgangspunkt i EU’s direktiv om sprog ”Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog” (CEFR) og kan opnås på niveauerne A2, A2/B1 Escolar og B1. I undervisningen arbejdes der målrettet med læse-, lytte-, skrive- og taleevner, og disse kompetencer spiller rigtigt godt sammen med det, som vores spanskelever trænes i i forvejen. DELE bliver det perfekte supplement til den daglige undervisning – og så får man ovenikøbet et flot diplom med på vejen!”.