Det Blå Gymnasium Tønder er blevet Verdensmålsskole

Skolens indsats for arbejdet med verdensmålene har gjort at vi er blevet UNESCO verdensmålsskole

Det Blå Gymnasium Tønder har det sidste års tid arbejdet med FN`s 17 verdensmål, og skolens indsats i undervisningen og energieffektiviseringen af bygningsmassen har gjort, at Det Blå Gymnasium er blevet UNESCO verdensmålsskole. Fokusset på verdensmålene betyder bl.a., at skolen skal udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene. Undervisningen fremmer derfor bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

Siden starten af dette skoleår har bæredygtighed været på skoleskemaet på Det Blå Gymnasium Tønder, der har haft fokus på FN´s 17 verdensmål, hvilket bl.a. er sket med projekter i de forskellige fag. Skolen er nemlig med i et regionalt udviklingsprojekt ”Projekt bæredygtighed – lokalt og globalt”, hvor der udvikles undervisningsforløb og undervises i emner inden for FN`s verdensmål. Det er alle skolens elever på både HHX, HTX, EUD og EUX Business, som er med i disse forløb. Projektkoordinator på dette projekt er Mai Klærke, som fortæller om projektet:
”Vi har sat verdensmålene på skoleskemaet med ”Projekt Bæredygtighed”. Projektet har fokus på, hvordan man kan undervise i bæredygtighed på ungdomsuddannelserne, og det er et syddansk regionalt udviklingsprojekt rettet mod gymnasiale- og erhvervsuddannelser. Projektet har som hovedmål at udvikle forløb og undervisningstiltag, som kan anvendes inden for undervisningssektoren. Et godt eksempel fra Det Blå Gymnasium Tønder, er det projekt, eleverne lavet på HHX, hvor de i fagene mediefag, informatik og afsætning skulle undersøge ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12) i virksomheden ”To good to go”.

Ud over undervisningen, så har skolen iværksat flere initiativer på bygningerne, som er med til at reducere energiforbruget og dermed gøre skolen så energieffektiv som mulig. Om dette siger direktør Carsten Uggerholt Eriksen:

”Som FN`s verdensmålsskole forpligter vi os bl.a. til at energieffektivisere vores bygningsmasse, og på dette område har vi allerede iværksat flere initiativer til energieffektivisering og reduktion af energiforbrug. Allerede inden vinteren 2019 efterisolerede vi alle vores lofter, for netop at reducere varmetabet i vinterperioden. Vi har installeret et 24 KW solcelleanlæg, hvilket er en firdobling af vores solcellekapacitet, som producerer strøm nok til, at vores tomgangsenergiforbrug er dækket af solenergi. Hermed er strømmen til vores servere, netværk, cirkulationspumper, belysning mv. dækket med solenergi fra eget anlæg.
Vi har renset og behandlet alle vores tagflader med en speciel coolingpaint, som reflekterer 90 % af solens UV-stråler og reducerer varmeoptaget i tagfladen med 20 %. Dette betyder, at vi i sommerhalvåret får et køligere indeklima og bruger mindre energi på at holde bygningerne kølige. Desuden har vi lagt mere isolering i væggene, skiftet alle lamper til LED lamper og effektiviseret luftgenvindingsanlægget”, siger direktør Carsten Uggerholt Eriksen, og fortsætter:

”Dette har betydet, at vi i perioden 2018 – 2020 har opnået en besparelse på 26 % af vores samlede energiforbrug, hvilket svarer til 130.000 kr. om året. Vi forventer, at med de nyeste forbedringer vil vi opnå en årlig reduktion i vores samlede energiforbrug på op mod 40 % sammenlignet med forbruget i 2018. Dette vil svare til en årlig besparelse på over 200.000 kr. De investeringer, vi har foretaget i bygningsforbedringer, er tilbagebetalt på 5-7 år, og vi har med dette fremtidssikret vores bygningsdrift mange år frem”,