Flot placering til Det Blå Gymnasium Tønder

Skolen er i en netop offentliggjort analyse fra CEPOS placeret som den højstrangerede HHX-uddannelse i landet

Det Blå Gymnasium Tønder er bedst til at løfte elevernes faglighed

Center for Politiske Studier, CEPOS, har netop offentliggjort deres årlige analyse af danske gymnasiers evne til at løfte eleverne. Det Blå Gymnasium Tønder har på denne liste opnået en meget fornem placering.

Børne- og undervisningsministeriet beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske gymnasiale uddannelser. Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der afslutter gymnasiet. Altså elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og så videre.

CEPOS analyserer de 372 danske gymnasiale uddannelsers evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til, hvad man skulle forvente givet elevernes socio-økonomiske baggrund. Begrebet kaldes undervisningseffekten, og i den netop offentliggjorte oversigt, er Det Blå Gymnasium Tønder placeret som nummer 7 af alle danske gymnasier, og er rangeret som den bedste HHX-uddannelse af alle.

Direktør på Det Blå Gymnasium Tønder, Carsten Uggerholt Eriksen, er både glad og stolt over resultatet:
”Jeg blev meget glad og stolt, da jeg i går aftes modtog rapporten. I 2017/2018 var vi på en fornem 15. plads, og at vi har taget yderligere et step op, gør mig virkelig stolt. Skolens ansatte yder en formidabel indsats. Vores undervisere er alle kandidatuddannet og sammen med de øvrige ansatte ydes dagligt en stor fælles indsats, som har skabt et undervisningsmiljø, hvor eleverne både trives og udvikler sig. Vi er en lille skole, men en stor familie, hvor vi prioriterer elevernes trivsel, som er en forudsætning for god læring. Vores studiemiljø er præget af åbenhed, og vi forsøger hver dag, at give eleverne en ballast med fra skoledagen.”

Gymnasietiden på HHX i Tønder er meget alsidig og eleverne oplever en afvekslende hverdag, hvor undervisningen ofte tager udgangspunkt i aktuelle emner:
”Vi har et fantastisk godt samarbejde med det lokale erhvervsliv og vores øvrige samarbejdspartnere. Det betyder, at vi hele tiden kan udvikle vores undervisning og skabe en unik tværfaglig vinkel på mange emner. Derfor får eleverne både samfundsfaglige, internationale, økonomiske og mediefaglige input i en stor del af opgaverne. Vi vil rigtig gerne lave målrettet læring i de ting vi foretager os, så eleverne bliver så godt rustet som muligt til næste step efter deres gymnasietid hos os. Noget tyder på, at vi er på helt rette vej.”, slutter en glad direktør, Carsten Uggerholt Eriksen

De unge mennesker åbner mere og mere øjnene for de muligheder, som en HHX giver dem. Både når det gælder valg af videregående uddannelser og karriere. Mathilde Boisen og Kristian Svendsen bliver studenter i juni, og de er begejstrede for den faglige, personlige og sociale ballast de får med fra skolen:
”Det at arbejde med opgaver som er tættere på virkeligheden, har givet mig en større motivation og skærpet min nysgerrighed. Jeg føler, at vi bliver implementeret rigtig godt i undervisningen, og vi oplever stor afveksling i dagligdagen. De sidste tre år har for mit vedkommende givet mig et mere nuanceret blik på det samfund vi lever i, og jeg føler, at jeg har fået nogle gode redskaber til at udnytte mine kompetencer”, siger Mathilde Juhl-Boisen.

Kristian Svendsen tillægger det gode fællesskab på skolen en vigtig årsag til elevernes faglige gode resultater:
”Vi er ikke verdens største skole, men det betyder at alle kender alle. Vi får mulighederne for at arbejde sammen på kryds og tværs, og samtidig oplever jeg, at hvis vi har en god idè, så får vi hurtig respons om det er muligt at udføre det eller ej. Jeg ser det stærke studiemiljø, som en vigtig årsag til, at vi også rent fagligt præsterer godt.

Link til:

Artikel fra Jydske Vestkysten

Link til:
Artikel fra CEPOS