”Den Grundlæggende LederUddannelse har givet mig nye værktøjer til at være leder”

Mød Tais Paulsen fra Paulsen Solutions, der i øjeblikket er med på Den Grundlæggende Lederuddannelse

Tønder Handelsskole gennemfører i efteråret kurset ”Den Grundlæggende LederUddannelse”, hvor ledere fra lokale virksomheder og offentlige institutioner tilegner sig værktøjer og ny viden inden for blandt andet forandringsledelse, teamledelse og projektledelse. Ny viden som med det samme kan omsætte til praksis.

En af kursisterne på det igangværende GLU-hold er 26-årige Tais Paulsen, der til daglig er indehaver af virksomheden Paulsens Solutions i Skærbæk. Paulsens Solutions er en virksomhed der udfører reparationer og salg af smartphones, PC & tablets mm. Tais startede Paulsens Solutions for 7 år siden efter han havde afsluttet HTX i Tønder. Siden opstarten har virksomheden haft en konstant vækst, således Tais i dag har 10 mand ansat. Tais Paulsen følte selv, at han manglede nogle redskaber for at blive en endnu bedre leder, og derfor tilmeldte han sig Den Grundlæggende LederUddannelse (GLU) på Tønder Handelsskole:
”At starte egen virksomhed op har været en fantastisk rejse, hvor jeg har lært enormt meget. Efterhånden som jeg har fået godt gang i Paulsens Solutions, er der også kommet flere medarbejdere til. For mig har det været vigtigt, at jeg først skabte et godt grundlag for firmaet inden jeg fik flere ledermæssige kompetencer. Nu føler jeg, at tiden var inde til, at jeg selv skal have nogle værktøjer og nogle inputs som giver vinkler på opgaverne, som jeg ikke har været bevidst om før. På GLU har vi fået rigtig mange praktiske opgaver, hvor vi skal tage stilling, drøfte dilemmaer samt ikke mindst arbejde med konflikthåndtering – sidstnævnte har især været enormt givtigt for mig”

Tais er en enormt engageret ung iværksætter, og han vil gerne have en ”finger på pulsen” i alle dele af hans virksomhed. Efterhånden som der er kommet flere opgaver og flere ansatte, så har det været en udfordring for Tais:
”Jeg brænder så meget for, at vi gør tingene godt i min virksomhed – det er en vigtig grundsten. Jeg har derfor haft enormt svært ved ikke at være med i ALT! På GLU har Arent virkelig haft fokus på, at vi som ledere bliver dygtigere til AT LEDE. Det har været enormt givtigt og jeg er med GLU-forløbet blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg skal være leder, og hvordan jeg mere målrettet arbejder med det. Hvordan jeg i højere grad kan/skal overlade et ansvar til mine ansatte og være fortsat være inspirator i forhold til medarbejderne. Vi har på GLU arbejdet meget med at kombinere medarbejdernes trivsel og faglige udvikling, samtidig med at forretningen skal fungere og gerne vækste, det har været meget spændende at arbejde med. Ligeledes har vi været i dybden med analytisk personkarakteristik, hvilket har givet mig enormt meget viden i forhold til mit personale og den mere individuelle ledelse.”

Tais har – efter eget udsagn – haft stor glæde af at være på GLU med ledere fra andre virksomheder og institutioner, da det dels har givet nogle gode indspark, men også mulighederne for at drøfte nogle fælles problemstillinger:
”Jeg har indtil videre fået rigtig meget ud af at deltage på GLU – tilgangen til måden at lære på tiltaler mig, og Arent har sat rammerne for et inspirerende forløb. Mine medkursister har været enormt fantastiske at sparre med, og jeg synes det er enormt godt, at vi kommer fra forskellige virksomheder og institutioner. Dermed har vi også nogle forskellige problemstillinger som skal drøftes. Jeg glæder mig til de sidste kursusdage, hvor der formentlig kommer endnu mere ”viden og inspiration i rygsækken”.

Se mere information om GLU på vore hjemmeside www. https://www.toha.dk/kursus/om-kursuscentret/ledelse/