Coronapas indføres på ungdoms- og voksenuddannelser

Fra mandag den 29. november, skal alle på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas

Fra mandag den 29. november 2021 skal der fremvises gyldigt coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende uddannelser. Det gælder både elever, kursister, personale og besøgende. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra Epidemikommissionen.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de ikke få adgang til skolens lokaliteter.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Der er indført krav om coronapas på statslige arbejdspladser. Det betyder, at fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser skal pålægge deres ansatte at forevise et gyldigt coronapas. Der henvises her til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som fastsætter regler for denne målgruppe.