Nyt karriere- og talentprojekt for HHX-elever skudt i gang

Onsdag blev et nyt, stort projekt om bedre studievejledning og talentfremme i gang.

/ Alle Nyheder / 10 måneder siden

En borgmester, en regionsrådspolitiker samt uddannelseschefer, studievejledere og undervisere fra syv handelsgymnasier i Syddanmark.

Der var fint besøg fra flere kanter, da det nye, store projekt ”Karriere og Talent i Syd” officielt blev skudt i gang onsdag formiddag ved et kick off-arrangement på Det Blå Gymnasium Tønder.

Projektet skal blandt andet styrke studievejledningen i forhold til de unges valg af videregående uddannelser, og så skal der oprettes et Business Akademi Syd for 35 businesstalenter på de syv deltagende skoler – et tilbud som ikke findes målrettet HHX-elever i dag.

Karrieredelen af projektet skal bevidstgøre eleverne om de mange muligheder der er inden for både videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og i erhvervslivet.

Blandt deltagerne ved arrangementet var Jørgen Popp Petersen, borgmester i Tønder Kommune.

”Jeg vil gerne rose initiativet med at støtte vores talenter, som vi har mange af hernede i Sønderjylland. Det kommer os alle til gavn, når de vender tilbage med ny viden, energi og gode ideer,” sagde han.

Nyt talentakademi skaber rollemodeller

Hidtil har der ikke været et talentakademi for de dygtigste elever på regionens handelsgymnasier. Projektet skal således sikre, at et nyt akademi for businesstalenter grundlægges og kan videreføres efter projektperioden.

”Vi er som skole blandt de bedste til at løfte elevernes karakterer fra de starter til de slutter på vores gymnasium. Men vi har manglet noget at tilbyde de allerdygtigste elever. Vi har tidligere sendt elever af sted på talentakademier, men ikke inden for fag, som findes i vores fagrække. Derfor har vi med dette projekt besluttet at skabe et talentakademi for de dygtigste elever i Syddanmark til gavn for både eleverne og erhvervslivet,” siger Carsten Uggerholt Eriksen, direktør for Det Blå Gymnasium i Tønder, der har taget initiativ til projektet.

Region Syddanmark har bevilliget 1,8 millioner kroner til projektet, som fik rosende ord med på vejen fra Michael Nielsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

”Der er et kæmpe potentiale i projektet. Talentpleje kan sikre rollemodeller, og det kan være med til at synliggøre den brede række af uddannelsesmuligheder.”

Derudover roste politikeren, at projektet er med til at styrke samarbejdet mellem de deltagende skoler i Syddanmark.

De unge tages i hånden

Uddannelseschef Ole Dalsgaard på Det Blå Gymnasium Tønder glæder sig over, at projektet nu lægger fra land.

”Vi kommer til at sætte gang i en masse initiativer, der skal understøtte de unge i deres valg af videregående uddannelse – blandt andet studiepraktik for 3.g’erne, individuelle samtaler, øget brug af rollemodeller i form af nuværende og tidligere elever og vores nye Business Akademi Syd,” siger han.

Skolens 1.g’ere var med til en del af arrangementet for at høre om det nye projekt. Og de mange nye initiativer faldt i god jord hos Mathilde Grøn Sørensen fra 1.R:

”Så ved man, der bliver taget hånd om én – også hvis ens forældre ikke kan hjælpe. Og så er man ikke helt på bar bund, når man skal vælge uddannelse, fx efter et sabbatår,” konstaterede hun.

Businesstalenterne udvælges hen over efteråret og mødes første gang på Business Akademi Syd til december.

Fakta: De deltagende skoler

Følgende skoler deltager i projektet: Det Blå Gymnasium Tønder, Ribe Katedralskole, Varde Handelsgymnasium, Grindsted Gymnasier og erhvervsskole, Handelsgymnasiet Vejen, Handelsgymnasiet Vestfyn og BC Syd, Sønderborg.

Projektet løber over en 3-årig periode, og det er tanken, at Business Akademi Syd skal fortsætte efter projektperioden.