Generalforsamling i Toha`s venneforening

Generalforsamling i Toha`s venneforening

Der indkaldes til generalforsamling i Tønder Handelsskoles Venner torsdag d. 4/11 kl. 19 i aulaen på Det Blå Gymnasium.

Dagsorden ved generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens eller bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af foreningens årsregnskab
5. Aktiviteter for kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Diskussion af indkomne forslag
9. Eventuelt